Seminarium POLPAN: Latent Class Analysis and its possible application in research on social structure

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium POLPAN, podczas którego dr Michał Kotnarowski (IFiS PAN i ISP PAN) przedstawi wystąpienie pt. „Latent Class Analysis and its possible application in research on social structure”. Spotkanie (w jęz. angielskim) odbędzie się we wtorek 26 marca w sali 154 Pałacu Staszica (Wwa, Nowy Świat 72). Abstrakt:The presentation will consist of ...

Seminarium POLPAN: A new approach to the inconsistency of retrospective data on work and occupation in panel surveys

25 lutego odbyło się Seminarium POLPAN, podczas którego prof. Zbigniew Sawiński (IFiS PAN) wygłosił referat zatytułowany: „A new approach to the inconsistency of retrospective data on work and occupation in panel surveys”. Abstrakt: Longitudinal surveys usually avoid repeating questions about the same facts from the respondent’s biography. This principle also applies to the reconstruction of ...

Kierownik badania POLPAN, prof. dr hab. Kaziemierz M. Słomczyński, członkiem Academia Europaea!

Profesor Kazimierz M. Słomczyński, kierownik Polskiego Badania Panelowego POLPAN, został członkiem Academia Europaea (znanej również jako Academy of Europe, AE) – organizacji wybitnych uczonych, zrzeszającej przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych. Celem Academia Europaea jest promowanie badań interdyscyplinarnych i doradzanie rządom i organizacjom międzynarodowym w kwestiach naukowych.      

Konferencja „Metodologiczne inspiracje 2018”

Dziś o godz. 15.00 w Jabłonnie k. Warszawy rozpoczyna się organizowana przez IFiS PAN konferencja pt. „Metodologiczne inspiracje 2018. Badania ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy”.  Podczas konferencji wygłoszone zostaną trzy referaty, w których wykorzystano dane badania POLPAN lub nawiązano do metodologii tego badania. Oto tytuły tych wystąpień: Jak uchwycić prekaryjne zatrudnienie w ...

Seminarium POLPAN: Structural Conditions that Enable Right-Wing Civic Associations to Emerge in Poland

17 września odbyło się seminarium POLPAN, podczas którego dr Marcin Ślarzyński (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) przedstawił referat pt. „Structural Conditions that Enable Right-Wing Civic Associations to Emerge in Poland.” Abstrakt przygotowywanego przez Autora artykułu, do którego nawiązywał on w wystąpieniu, można znaleźć poniżej. Abstrakt: Under what conditions do right-wing civil society organizations emerge? While most ...

Światowy kongres socjologiczny w Toronto

W Toronto rozpoczął się wczoraj światowy kongres socjologiczny  – XIX ISA World Congress of Sociology. Będą na nim przedstawione trzy referaty oparte na danych POLPAN: „Job Precarity and the Life-Course – How Polish Youth Manage Their Unstable Lives” (autorka: dr Anna Kiersztyn), „Gender Pay Gaps, Cost of Motherhood, and Evaluations of Just Earnings: The Case of ...

Seminarium POLPAN: ‘One Size Does Not Fit All’: Alternative Values-Based ‘Recipes’ for Life Satisfaction

Podczas seminarium POLPAN, które odbyło się 9 lipca o godz. 14:30, Profesor Bruce Headey (University of Melbourne) przedstawił referat zatytułowany ‘One Size Does Not Fit All’: Alternative Values-Based ‘Recipes’ for Life Satisfaction. Wystąpienie zostało przygotowane wspólnie z Profesorem Gertem G. Wagnerem (Max Planck Institute for Human Development, Berlin). Abstract: In most previous research on the ...

Seminarium: Ewolucja struktury społecznej czy ewolucja paradygmatu jej badania?

W ramach organizowanego przez Prof. Joannę Kurczewską seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, w  poniedziałek 25 czerwca 2018 r. prof. dr hab. Włodzimierz Wesołowski, dr hab. Krystyna Janicka, prof. nadzw., oraz prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński wygłosili referat pt. ...

Seminarium POLPAN: New challenges in processing and disseminating The Polish Panel Survey, POLPAN

Podczas seminarium POLPAN 11 czerwca 2018 r. dr hab. Zbigniew Sawiński, prof. IFiS PAN, wygłosił referat zatytułowany: „New challenges in processing and disseminating The Polish Panel Survey, POLPAN”. Abstrakt: The longitudinal nature of the POLPAN study results in increasing data complexity. Every five years since 1988, several hundred variables are added to the data file. ...

Nowa książka dotycząca klas społecznych i stratyfikacji

Ukazała się właśnie książka Dynamic of Class and Stratification in Poland (CEU Press), napisana przez zespół autorów z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: Irinę Tomescu-Dubrow, Kazimierza M. Slomczyńskiego, Henryka Domańskiego, Joshuę Kjerulf Dubrowa, Zbigniewa Sawińskiego i Dariusza Przybysza. Książka zawiera kompleksowe studium zmian w zakresie podziałów klasowych i nierówności w Polsce, od okresu socjalizmu do współczesności. ...