Seminarium POLPAN: „Testing for compositional effects. Does educational expansion lead to greater social mobility? A comparative study of Germany and Poland”

14 października podczas seminarium POLPAN dr Katarzyna Kopycka (Institut für Soziologie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) przedstawiła wystąpienie pt. „Testing for compositional effects. Does educational expansion lead to greater social mobility? A comparative study of Germany and Poland”. Abstrakt w języku angielskim można znaleźć tutaj.  

O POLPAN-ie na Światowym Kongresie Socjologicznym w Yokohamie

Zespół POLPAN wziął udział w Światowym Kongresie Socjologicznym (XVIII ISA World Congress of Sociology), który odbył się w Yokohamie w dniach 13-19 lipca. Członkowie zespołu zaprezentowali następujące referaty, bazujące na danych POLPAN: Kazimierz M. Słomczyński , Irina Tomescu-Dubrow: Causes and Consequences of Time Investment in Friendship Networks: A Dynamic Analysis of the Polish Panel Survey ...

Seminarium POLPAN: „Social Humiliation and Labor Migration”

24 czerwca podczas seminarium POLPAN dr Anna Janicka (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) przedstawiła wystąpienie pt. „Social Humiliation and Labor Migration”. Abstrakt w języku angielskim można znaleźć tutaj.          

POLPAN – wywiady przez telefon

We współpracy z firmą Millward Brown rozpoczęliśmy kolejny etap projektu POLPAN – realizację wywiadów telefonicznych (CATI) z respondentami POLPAN przebywającymi za granicą oraz z częścią respondentów przebywających w Polsce, z którymi nie udało się przeprowadzić wywiadu w inny sposób. Koordynacją badania zajmuje się Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN.        

Seminarium POLPAN: Gift Giving in Educational Institutions in Ukraine and Poland: Mixed Method Comparative Study

10 czerwca 2014 r. mgr Ilona Wysmułek (IFiS PAN) wygłosiła w ramach seminarium POLPAN referat pt. „Gift Giving in Educational Institutions in Ukraine and Poland: Mixed Method Comparative Study”. Abstrakt w jęz. angielskim jest dostępny tutaj.            

Współpraca z ING Bankiem Śląskim S.A.

Członkinie Zespołu POLPAN Anna Baczko-Dombi i Ilona Wysmułek przygotowały komentarz do raportu z badania zatytułowanego „Realizujemy czy snujemy”, zrealizowanego dla ING Banku Śląskiego S.A. przez TNS. Badanie dotyczyło postaw Polaków wobec planowania i realizacji (bądź odkładania) zamierzeń, także w kontekście finansowym. W komentarzu odniesiono wyniki tego badania do wybranych rezultatów projektu POLPAN. Raport wraz z komentarzem ...

Badanie “Co Polacy myślą o państwie, społeczeństwie i o sobie”

Rozpoczęliśmy realizację badania zatytułowanego “Co Polacy myślą o państwie, społeczeństwie i o sobie”. Badanie prowadzone jest w ramach projektu “Struktura i Ruchliwość Społeczna: Polskie Badanie Panelowe – POLPAN”. Badanie realizujemy za pomocą ankiet pocztowych. Przeprowadzeniem badania w terenie zajmuje się Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN.