Seminarium POLPAN: Structural Conditions that Enable Right-Wing Civic Associations to Emerge in Poland

17 września odbyło się seminarium POLPAN, podczas którego dr Marcin Ślarzyński (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) przedstawił referat pt. „Structural Conditions that Enable Right-Wing Civic Associations to Emerge in Poland.” Abstrakt przygotowywanego przez Autora artykułu, do którego nawiązywał on w wystąpieniu, można znaleźć poniżej. Abstrakt: Under what conditions do right-wing civil society organizations emerge? While most ...

Seminarium POLPAN: ‘One Size Does Not Fit All’: Alternative Values-Based ‘Recipes’ for Life Satisfaction

Podczas seminarium POLPAN, które odbyło się 9 lipca o godz. 14:30, Profesor Bruce Headey (University of Melbourne) przedstawił referat zatytułowany ‘One Size Does Not Fit All’: Alternative Values-Based ‘Recipes’ for Life Satisfaction. Wystąpienie zostało przygotowane wspólnie z Profesorem Gertem G. Wagnerem (Max Planck Institute for Human Development, Berlin). Abstract: In most previous research on the ...

Seminarium: Ewolucja struktury społecznej czy ewolucja paradygmatu jej badania?

W ramach organizowanego przez Prof. Joannę Kurczewską seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, w  poniedziałek 25 czerwca 2018 r. prof. dr hab. Włodzimierz Wesołowski, dr hab. Krystyna Janicka, prof. nadzw., oraz prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński wygłosili referat pt. ...

Seminarium POLPAN: New challenges in processing and disseminating The Polish Panel Survey, POLPAN

Podczas seminarium POLPAN 11 czerwca 2018 r. dr hab. Zbigniew Sawiński, prof. IFiS PAN, wygłosił referat zatytułowany: „New challenges in processing and disseminating The Polish Panel Survey, POLPAN”. Abstrakt: The longitudinal nature of the POLPAN study results in increasing data complexity. Every five years since 1988, several hundred variables are added to the data file. ...

Seminarium POLPAN: „Diversity of Answers in International Surveys and the Dissimilarity of Respondents”

Podczas seminarium POLPAN 16 kwietnia 2018 r. prof. Tadeusz Krauze (Hofstra University, USA, Professor Emeritus) przedstawił referat zatytułowany „Diversity of Answers in International Surveys and the Dissimilarity of Respondents”. Abstrakt: Every society needs a substantial degree of agreement on social practices, values, and attitudes. This is an aspect of social cohesion which has been – ...

Seminarium POLPAN: How to Use Sociological Research (Data) in Contemporary Historical Research? A Few Answers from Germany

Podczas seminarium POLPAN 9 stycznia 2018 r. dr Piotr Filipkowski (Uniwersytet Wiedeński / IFiS PAN) przedstawił referat pt. „How to Use Sociological Research (Data) in Contemporary Historical Research? A Few Answers from Germany”. Abstrakt: Western historiography – and German in particular – starts researching the very recent past, up to the present. At the same ...

Seminarium POLPAN: POLPAN 2018 – Preliminary issues for discussion (spotkanie robocze)

28 listopada br. w ramach seminarium POLPAN odbyło się spotkanie robocze, poświęcone przygotowaniom do nowej fali badania, zaplanowanej na 2018 rok. Wprowadzenie do spotkania, zatytułowane „POLPAN 2018 – Preliminary issues for discussion”, wygłosił prof. Zbigniew Sawiński.          

Seminarium POLPAN: „Harmonization without a harmonized variable: The case of education”

Podczas seminarium POLPAN 24 października 2017 r. Prof. Zbigniew Sawiński (IFiS PAN) przedstawił referat pt. „Harmonization without a harmonized variable: The case of education”. Prezentacja do pobrania Abstrakt wystąpienia: When countries differ in information loss during the harmonization process, the results of harmonization may lead to invalid conclusions about importance of the harmonized variable within ...

Seminarium POLPAN: „The costs of parenthood and parental well-being. The case of Switzerland”

Na seminarium POLPAN 17 maja dr Małgorzata Mikucka (MZES, Mannheim University & Centre for Demographic Research, Université catholique de Louvain) przedstawiła przygotowany przez nią i przez prof. Ester Rizzi (Centre for Demographic Research, Université catholique de Louvain) referat pt. „The costs of parenthood and parental well-being. The case of Switzerland”. Abstrakt wystąpienia: Happiness literature shows that parenthood does ...

Seminarium POLPAN: Social Background, School Trajectories, and Transitions to Tertiary Education

Podczas seminarium POLPAN 13 marca Profesor Zbigniew Sawiński (IFiS PAN, IBE) przedstawił referat pt. „Social Background, School Trajectories, and Transitions to Tertiary Education”. Abstrakt: Many studies have documented that academic secondary schools provide more opportunities to continue education at tertiary level than vocational schools which cover students with less privileged social background. Much less is ...