Seminarium POLPAN: Does national and religious identity facilitate collective action and contribution to public goods? The case of Poland

10 grudnia dr Inta Mierina przedstawiła referat pt. „Does national and religious identity facilitate collective action and contribution to public goods? The case of Poland”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Interviews on POLPAN: ‘The history of one survey’ project’

26 listopada mgr Danuta Życzyńska-Ciołek przedstawiła referat pt. „Interviews on POLPAN: ‘The history of one survey’ project”. Abstrakt w jęz. angielskim jest dostępny tutaj.        

Seminarium POLPAN: Testing Measurement of Perception of Income Inequality

22 października mgr Barbara Jancewicz i dr Zbigniew Karpiński przedstawili referat pt. „Testing Measurement of Perception of Income Inequality”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.      

Seminarium POLPAN: The Problem of Escaping from Mathematics in a Time-Discounting Perspective

8 października mgr Anna Baczko-Dombi zaprezentowała referat pt. „The Problem of Escaping from Mathematics in a Time-Discounting Perspective”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Data Harmonization: General Issues and Examples

11 czerwca Prof. Kazimierz M. Słomczyński, dr Joshua K. Dubrow i mgr Marta Kołczyńska przedstawili referat pt. „Data Harmonization: General Issues and Examples”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Operationalization of temporal orientations: presentation of proposed survey questions

30 kwietnia mgr Ewa Jarosz przedstawiła wystąpienie pt. „Operationalization of temporal orientations: presentation of proposed survey questions”. Abstrakt w jęz. angielskim jest dostępny tutaj.      

Seminarium POLPAN: An interplay of structure and agency in migrants’ occupational careers

23 kwietnia dr Izabela Grabowska-Lusińska przedstawiła referat pt. „An interplay of structure and agency in migrants’ occupational careers”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Spotkanie robocze

Spotkanie 19 marca było poświęcone bieżącym sprawom związanym z realizacją badania POLPAN w 2013 roku.        

Seminarium POLPAN: Spotkanie robocze poświęcone kwestionariuszom POLPAN 2013

26 lutego Prof. Kazimierz M. Słomczyński poprowadził w ramach seminarium POLPAN roboczą sesję poświęconą przygotowaniu kwestionariuszy do badania POLPAN 2013.        

Seminarium POLPAN: Measuring discrimination against immigrants and ethnic minorities. Results of a correspondence test

5 lutego dr Kinga Wysieńska przedstawiła referat pt. „Measuring discrimination against immigrants and ethnic minorities. Results of a correspondence test”. Abstrakt i prezentacja w jęz. angielskim dostępne są tutaj.