Seminarium POLPAN: Data Harmonization: General Issues and Examples

11 czerwca Prof. Kazimierz M. Słomczyński, dr Joshua K. Dubrow i mgr Marta Kołczyńska przedstawili referat pt. „Data Harmonization: General Issues and Examples”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Operationalization of temporal orientations: presentation of proposed survey questions

30 kwietnia mgr Ewa Jarosz przedstawiła wystąpienie pt. „Operationalization of temporal orientations: presentation of proposed survey questions”. Abstrakt w jęz. angielskim jest dostępny tutaj.      

Seminarium POLPAN: An interplay of structure and agency in migrants’ occupational careers

23 kwietnia dr Izabela Grabowska-Lusińska przedstawiła referat pt. „An interplay of structure and agency in migrants’ occupational careers”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Spotkanie robocze

Spotkanie 19 marca było poświęcone bieżącym sprawom związanym z realizacją badania POLPAN w 2013 roku.        

Seminarium POLPAN: Spotkanie robocze poświęcone kwestionariuszom POLPAN 2013

26 lutego Prof. Kazimierz M. Słomczyński poprowadził w ramach seminarium POLPAN roboczą sesję poświęconą przygotowaniu kwestionariuszy do badania POLPAN 2013.        

Seminarium POLPAN: Measuring discrimination against immigrants and ethnic minorities. Results of a correspondence test

5 lutego dr Kinga Wysieńska przedstawiła referat pt. „Measuring discrimination against immigrants and ethnic minorities. Results of a correspondence test”. Abstrakt i prezentacja w jęz. angielskim dostępne są tutaj.        

Seminarium POLPAN: Propozycje kwestionariuszy 2013

15 stycznia w ramach seminarium POLPAN Prof. Kazimierz M. Słomczyński poprowadził roboczą sesję poświęconą przygotowaniu kwestionariuszy do badania POLPAN 2013.          

Seminarium POLPAN: Overview of Survey Methods Measuring Social Capital

8 stycznia dr Michał Bojanowski przedstawił referat pt. „Overview of Survey Methods Measuring Social Capital”. Abstrakt i prezentacja w jęz. angielskim dostępne są tutaj.        

Seminarium POLPAN: Analyses of Careers: Exploring a New Program (CONVERTER)

8 grudnia Prof. Zbigniew Sawiński przedstawił referat pt. „Analyses of Careers: Exploring a New Program (CONVERTER)”. Prezentacja w jęz. angielskim dostępna jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: The Transition to Insecurity: Employment Dynamics and Its Sociodemographic Differentiation

4 grudnia dr Małgorzata Mikucka przedstawiła referat pt. „The Transition to Insecurity: Employment Dynamics and Its Sociodemographic Differentiation”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.