Konferencja „Metodologiczne inspiracje 2018”

Dziś o godz. 15.00 w Jabłonnie k. Warszawy rozpoczyna się organizowana przez IFiS PAN konferencja pt. „Metodologiczne inspiracje 2018. Badania ilościowe w naukach społecznych – wyzwania i problemy”.  Podczas konferencji wygłoszone zostaną trzy referaty, w których wykorzystano dane badania POLPAN lub nawiązano do metodologii tego badania. Oto tytuły tych wystąpień: Jak uchwycić prekaryjne zatrudnienie w ...

Wystąpienia 2016-2017

Poniżej przedstawiamy listę związanych z badaniem POLPAN wystąpień na konferencjach, warsztatach i seminariach, obejmującą lata 2016–2017. 2017 Boruc, Weronika. 2017. Becoming an Entrepreneur in Post-Communist Poland: The Influence of Money, Friends and Family. 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Athens, Greece, 29 VIII – 1 X. Boruc, Weronika, Marta ...

13. konferencja ESA – referaty na podstawie danych POLPAN

Od 29 sierpnia do 1 września 2017 r. trwała w Atenach 13. konferencja European Sociological Association „(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”. Osoby z zespołu POLPAN zaprezentowały następujące referaty: Becoming an Entrepreneur in Post-Communist Poland: the Influence of Money, Friends and Family – Weronika Boruc (abstrakt), Looking Back from Today’s Perspective: Older Generation on Social Changes ...

„Zmiany w strukturze społecznej: ustalone trendy i (nie)pewne przewidywania”

30 stycznia o 15:00 na  seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej oraz Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury IFiS PAN z cyklu  „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny”, prof. Kazimierz M. Słomczyński wygłosi referat pt. „Zmiany w strukturze społecznej: ustalone trendy i (nie)pewne przewidywania”. Spotkanie odbędzie się w Pałacu Staszica, Nowy Swiat 72, w sali 154 (I piętro). Abstrakt: ...

O POLPAN-ie na 3 Forum Socjologicznym International Sociological Association w Wiedniu

W dniach 10-14 lipca 2016 r. odbyło się Third ISA Forum of Sociology w Wiedniu. Osoby z zespołu POLPAN przedstawiły tam następujące referaty, oparte na danych POLPAN: Skills, Inequalities, and Overeducation: The Perverse Effects of Educational Expansion in Poland – Anna Kiersztyn (abstrakt), Fighting Corruption during Transformations in Poland: Determinants and Changes in Perception of Government ...

Wystąpienia 2012-2015

Poniżej przedstawiamy listę związanych z badaniem POLPAN wystąpień na konferencjach, warsztatach i seminariach. Lista obejmuje lata 2012-2015 (od początku realizacji projektu „Polski Survey Panelowy POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu MAESTRO 2011/02/A/HS6/00238, do końca 2015 roku). 2015 Andrejuk, Katarzyna. 2015. “From ‘their Union’ to ‘our Europe’? Dynamics of ...

O POLPAN-ie na 12 Konferencji ESA w Pradze

W dniach 24-29.08 b. r. w Pradze odbyła się konferencja European Sociological Association. Członkowie Zespołu przedstawili na niej następujące referaty, oparte na wynikach Polskiego Badania Panelowego POLPAN 1988-2013: Katarzyna Andrejuk – From “their Union” to “our Europe”? Dynamics of attitudes towards the European Union in Poland Anna Baczko-Dombi – From attitudes to mathematical exclusion. Emergence ...

Wystąpienia 2003-2008

Lista wystąpień konferencyjnych związanych z badaniem POLPAN – lata 2003-2008: Bojanowski, Michał. Income Mobility: A Decompositional Approach. Paper presented at the Conference The Role of Survey Research in Studying Social Change in Eastern Europe. Warsaw, December 15-16, 2003 Bojanowski, Michał. Income Changes, 1988-2003. Paper presented at the Conference Radical Social Change in East Central Europe: ...