Kierownik badania POLPAN, prof. dr hab. Kaziemierz M. Słomczyński, członkiem Academia Europaea!

Profesor Kazimierz M. Słomczyński, kierownik Polskiego Badania Panelowego POLPAN, został członkiem Academia Europaea (znanej również jako Academy of Europe, AE) – organizacji wybitnych uczonych, zrzeszającej przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych. Celem Academia Europaea jest promowanie badań interdyscyplinarnych i doradzanie rządom i organizacjom międzynarodowym w kwestiach naukowych.