Finansowanie

Instytucje finansujące badanie POLPAN

Obecnie: Narodowe Centrum Nauki, grant  „Polski Survey Panelowy POLPAN 1988-2013: Struktura i Ruchliwość Społeczna” (nr 2011/02/A/HS6/00238).

W przeszłości:

Opracowania materiałów POLPAN były również wspomagane przez Cross-National Studies: Research and Training Program (CONSIRT) – program Uniwersytetu Stanu Ohio i Polskiej Akademii Nauk.