Polskie Badanie Panelowe POLPAN

Uwaga: Siódma fala badania POLPAN realizowana jest pod kierunkiem prof. Kazimierza M. Słomczyńskiego w ramach grantu „Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988-2018”, przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Więcej informacji o projekcie – tutaj.

***

Witamy na stronie Polskiego Badania Panelowego POLPAN. Głównym tematem badania POLPAN są zmiany zachodzące w strukturze społecznej w Polsce. W ramach badania jest gromadzona wiedza dotycząca polskiego społeczeństwa, różnych grup w jego obrębie i relacji między nimi, ze szczególnym naciskiem na tematykę zatrudnienia i nierówności na rynku pracy oraz przystosowywania się do nowych warunków życia. Na tej stronie znaleźć można informacje o:

a także: