Dane

Zintegrowany zbiór danych POLPAN 1988-2013 jest dostępny po wypełnieniu formularza użytkownika. Prosimy o kontakt z zespołem badawczym pod adresem polpan@ifispan.waw.pl.

Miejsca przechowywania zbiorczych danych statystycznych z wcześniejszych fal Polskiego Badania Panelowego POLPAN to: Archiwum Danych Społecznych (badania z lat 1988-2008), katalog ZACAT-GESIS (badania z lat 1988-2003).