Dane

Zintegrowany zbiór danych POLPAN 1988-2013 wraz z pomocniczym oprogramowaniem i materiałami jest dostępny po wypełnieniu formularza aplikacyjnego. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres: polpan@ifispan.waw.pl.

Jeśli chodzi o dane uwzględniające ostatnią falę badania (2018 r.), w tej chcieli dostępny jest zbiór zawierający dane uzyskane od respondentów, którzy uczestniczyli w badaniu w 2018 r., uzupełniony o zmienne z wcześniejszych fal panelu, dotyczące tych osób. Osoby zainteresowane tym zbiorem prosimy o przesłanie maila na adres: polpan@ifispan.waw.pl. Zbiór nie obejmuje (na razie) danych uzyskanych od osób, które brały udział we wcześniejszych falach panelu, ale z jakichś powodów nie wzięły w nim udziału w 2018 r.

Miejsca przechowywania zbiorczych danych statystycznych z wcześniejszych fal Polskiego Badania Panelowego POLPAN to: Archiwum Danych Społecznych (badania z lat 1988-2008), katalog ZACAT-GESIS (badania z lat 1988-2003).