Dokumentacja

POLPAN 2018

Kwestionariusz dla osób w wieku 21-25 lat [M-18]

Kwestionariusz dla osób w wieku 31-35 lat, które były badane (po raz pierwszy i dotąd jedyny) w 2008 roku [P-08]

Kwestionariusz dla osób w wieku 26-50 lat, które były badane po raz ostatni w 2013 roku [P-13]

Kwestionariusz dla osób w wieku 51-70 lat, które były badane po raz ostatni w 2013 roku [R-13]

Kwestionariusz dla osób w wieku 71-96 lat, które były badane po raz ostatni w 2013 roku [S-13]

Instrukcja dla ankietera

POLPAN 2013

Kwestionariusz dla osób w wieku 21-25 lat [MM-13]

Kwestionariusz dla osób w wieku 26-30 lat [PM-08]

Kwestionariusz dla osób w wieku 31-70 lat, które po raz ostatni uczestniczyły w badaniu w 2008 roku i uczestniczyły w nim co najmniej raz wcześniej [PP-08]

Kwestionariusz dla osób w wieku 31-70 lat, które po raz ostatni uczestniczyły w badaniu w 2003 roku [PP-03]

Kwestionariusz dla osób w wieku 36-70 lat, które po raz ostatni uczestniczyły w badaniu w 1998 lub 1993 roku [PP-98_93]

Kwestionariusz dla osób w wieku 71-90 lat [PS-88]

Karty do pytań do kwestionariuszy MM-13, PM-08, PP-08, PP-03 i PP-98_93

Karty do pytań do kwestionariusza PS-88

Kwestionariusz pocztowy dla kobiet, które ostatni raz uczestniczyły w badaniu w 1988 roku

Kwestionariusz pocztowy dla mężczyzn, którzy ostatni raz uczestniczyli w badaniu w 1988 roku

Instrukcja dla ankietera

POLPAN 2008

Kwestionariusz do głównej części badania (wiosna 2008)

Kwestionariusz do uzupełniającej części badania (jesień 2008)

Karty do pytań

Instrukcje dla ankieterów

POLPAN 2003

Kwestionariusz P/M

Karty do pytań

Instrukcja dla ankietera

POLPAN 1998

Kwestionariusz M

Kwestionariusz P

Karty do pytań

POLPAN 1993

Kwestionariusz Y

Kwestionariusz Z

Karty do pytań

Instrukcja dla ankietera

POLPAN 1988

Kwestionariusz X

Kwestionariusz Y

Kwestionariusz Z

Kwestionariusz (wersja zbiorcza) wraz z instrukcją