Kwestionariusze 1988

Kwestionariusz X [dla osób w wieku 21-65 lat; zawiera m.in. specyficzne pytania/itemy dotyczące podstawowych wartości, wsparcia społecznego,
sytuacji mieszkaniowej]

Kwestionariusz Y [dla osób w wieku 21-65 lat; zawiera m.in. specyficzne pytania/itemy dotyczące doświadczenia dzieciństwa, wartości rodzicielskich]

Kwestionariusz Z [dla osób w wieku 21-65 lat; zawiera m.in. specyficzne pytania/itemy dotyczące postaw wobec państwa opiekuńczego, preferencji ekonomicznych]

Kwestionariusz (wersja zbiorcza) wraz z instrukcją