Kwestionariusze 2013

Kwestionariusz MM-13 [dla nowych respondentów w wieku 21-25 lat]

Kwestionariusz PM-08 [dla osób w wieku 26-30 lat]

Kwestionariusz PP-08 [dla osób w wieku 31-70 lat, które po raz ostatni uczestniczyły w badaniu w 2008 roku i uczestniczyły w nim co najmniej raz wcześniej]

Kwestionariusz PP-03 [dla osób w wieku 31-70 lat, które po raz ostatni uczestniczyły w badaniu w 2003 roku]

Kwestionariusz PP-98_93 [dla osób w wieku 36-70 lat, które po raz ostatni uczestniczyły w badaniu w 1998 lub 1993 roku]

Kwestionariusz PS-88 [dla osób w wieku 71-90 lat]

Karty do pytań do kwestionariuszy MM-13, PM-08, PP-08, PP-03 i PP-98_93

Karty do pytań do kwestionariusza PS-88

Kwestionariusz pocztowy dla kobiet, które ostatni raz uczestniczyły w badaniu w 1988 roku

Kwestionariusz pocztowy dla mężczyzn, którzy ostatni raz uczestniczyli w badaniu w 1988 roku

Instrukcja dla ankietera