Kwestionariusze 2018

Kwestionariusz M-18 [dla nowych respondentów w wieku 21-25 lat]

Kwestionariusz P-08 [dla osób w wieku 31-35 lat, które były badane (po raz pierwszy i dotąd jedyny) w 2008 roku]

Kwestionariusz P-13 [dla osób w wieku 26-50 lat, które były badane po raz ostatni w 2013 roku]

Kwestionariusz R-13 [dla osób w wieku 51-70 lat, które były badane po raz ostatni w 2013 roku]

Kwestionariusz S-13 [dla osób w wieku 71-96 lat, które były badane po raz ostatni w 2013 roku]

Karty do pytań

Instrukcja dla ankietera