Metodologia

POLPAN – najdłużej trwające panelowe badanie społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej – koncentruje się na opisie struktury społecznej w Polsce i jej zmian. Jest realizowane od 1988 roku, w odstępach pięcioletnich. Do  tej pory przeprowadzono je 7 razy.

Badanie w 1988 r. objęło reprezentatywną próbę osób dorosłych (w wieku 21-65 lat), N = 5 817 osób. W 1993 roku zredukowano tę próbę w sposób losowy – w badaniu wzięło wówczas udział 2 259 respondentów. W następnych falach starano się dotrzeć do tych samych respondentów, od 1998 roku dołączając również nowe kohorty dla zachowania odpowiednich proporcji wiekowych.

Informacje metodologiczne na temat poszczególnych fal badania POLPAN można znaleźć poniżej.

Fala 2018

Fala 2013

Fala 2008

Fala 2003

Fala 1998

Fala 1993

Fala 1988