Fala 1993

 

Faza terenowa realizacji badania: maj – grudzień 1993
Instytucja realizująca badanie w terenie: Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby: Próba panelowa ludności w wieku 26-71 lat, tj. urodzonych w latach 1922-1966, uczestników badania POLPAN 1988.
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów: 2 259
Metoda zbierania danych:Wywiad kwestionariuszowy typu face-to-face (PAPI)