Fala 1998

 

Faza terenowa realizacji badania: wrzesień – październik 1998
Instytucja realizująca badanie w terenie: Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:

  1. panelowa próba ludności w wieku 31-76 lat, tj. urodzonych w latach 1922-1966, uczestników badania POLPAN 1993, oraz
  2. losowa próba ludności w wieku 21-30, tj. urodzonych w latach 1968-1977, losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:  2 135
Metoda zbierania danych:Wywiad kwestionariuszowy typu face-to-face (PAPI)