Fala 2003

 

Faza terenowa realizacji badania: listopad 2003 – maj 2004
Instytucja realizująca badanie w terenie: Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:

  1. panelowa próba ludności w wieku 26-81 lat, tj. urodzonych w latach 1922-1977), uczestników badania POLPAN 1998, oraz
  2. losowa próba ludności w wieku 21-25, tj. urodzonych w latach 1978-1982, losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:  1 699
Metoda zbierania danych: Wywiad kwestionariuszowy typu face-to-face