Fala 2013

 

Faza terenowa realizacji badania:
kwiecień – listopad 2013* (faza główna)
luty – wrzesień 2014 (faza uzupełniająca: wywiady z respondentami, którzy (1) brali udział w badaniu tylko w 1987/8 roku, (2) przebywali za granicą, (3) nie zdołano się z nimi skontaktować w głównej fazie badania)
*W szczególnych przypadkach niektóre wywiady przeprowadzano także później.
Instytucja realizująca badanie w terenie: Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:

Próba badania POLPAN 2013 obejmuje trzy próby panelowe i uzupełniającą próbę osób młodych.

  • Pierwsza próba panelowa obejmuje wszystkich respondentów, który uczestniczyli w badaniu w 2008 roku i wyrazili zgodę na ponowny kontakt. W skład próby zrealizowanej (n = 1244) weszły osoby, które w 2013 roku miały od 26 do 91 lat (urodzone między 1922 a 1987 rokiem).
    RR (Response Rate – odsetek odpowiedzi) = 83%
  • Druga próba panelowa obejmuje respondentów, którzy uczestniczyli w badaniu POLPAN przynajmniej raz w latach 1988–2003, ale „wypadli” z niego w 1993, 1998 lub 2003 roku. W skład próby zrealizowanej (n = 455) weszły osoby, które w 2013 roku miały od 36 do 93 lat. RR = 50%.
  • Trzecia próba panelowa obejmuje tych uczestników badania POLPAN z 1988 roku, którzy pierwotnie mieli stanowić część próby w badaniu POLPAN 1993, ale ostatecznie nie przeprowadzono z nimi wywiadu ani w 1993 roku, ani w żadnej z kolejnych fal badania (2 422 osób). W 2013 roku udało się dotrzeć do 584 z tych osób, korzystając z przynajmniej jednej z dwóch technik: skróconego kwestionariusza pocztowego lub standardowego wywiadu face-to-face (199 respondentów wypełniło wyłącznie kwestionariusz przesłany pocztą, 90 udzieliło wyłącznie wywiadu face-to-face, zaś 295 przebadano za pomocą obu technik). RR = 42%.
  • Próba uzupełniająca obejmuje osoby, które w 2013 roku miały od 21 do 25 lat, tzn. urodziły się w latach 1988–1992. Respondenci ci zostali dobrani z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) za pomocą metody doboru losowego prostego. Wielkość próby zrealizowanej = 497; RR = 69%.

RR=[INT/(N-NA-RD-NP)] *100 [%]

Gdzie

RR Response rate (odsetek odpowiedzi)
INT Liczba wywiadów
N Całkowita wielkość próby
NA Liczba przypadków, w których wystąpił nieprawidłowy adres
RD Liczba przypadków, w których respondent zmarł
NP Przypadki wyłączone z populacji (osoby, które mieszkają w instytucjach lub wyemigrowały)

 

Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:  2 780.
Metoda zbierania danych:
Mix-mode:
(1) wywiad kwestionariuszowy typu face-to-face (PAPI),
(2) ankieta pocztowa – w sytuacji braku możliwości przeprowadzenia wywiadu face-to-face. Dodatkowo w 17 przypadkach przeprowadzono wywiad za pomocą ankiety mailowej lub CATI, jednak ostatecznie dane te nie zostały włączone do zbioru danych.

 

POLPAN 2013: Historie udziału respondentów w badaniu

rys 2_www