Fala 2018

 

Faza terenowa realizacji badania:
kwiecień – czerwiec 2018 (część 1, główna)
lipiec – grudzień 2018 (część 2, uzupełniająca)
Instytucja realizująca badanie w terenie: Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:

Próba badania POLPAN 2018 obejmuje dwie próby panelowe i uzupełniającą próbę osób młodych.

  • Pierwsza próba panelowa obejmuje wszystkich respondentów, który uczestniczyli w badaniu w 2013 roku i wyrazili zgodę na ponowny kontakt (n = 2739). Osoby te w 2018 roku były w wieku 26–95 lat (urodziły się między 1923 a 1992 rokiem). Liczba zrealizowanych wywiadów wyniosła 1837. RR (Response Rate – odsetek odpowiedzi) = 74%.
  • Druga próba panelowa obejmuje respondentów, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w badaniu POLPAN w 2008 roku, ale nie uczestniczyli w nim w roku 2013. Próba ta obejmuje osoby, które w 2018 roku były w wieku 31–35 lat. Liczba zrealizowanych wywiadów wyniosła 38. RR = 23%.
  • Próba uzupełniająca obejmuje osoby, które w 2018 roku miały od 21 do 25 lat, tzn. urodziły się w latach 1993–1997. Respondenci ci (w liczbie 602) zostali dobrani z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) za pomocą metody doboru losowego prostego. Wielkość próby zrealizowanej = 286. RR = 54%

RR=[INT/(N-NA-RD-NP)] *100 [%]

Gdzie

RR Response rate (odsetek odpowiedzi)
INT Liczba wywiadów
N Całkowita wielkość próby
NA Liczba przypadków, w których wystąpił nieprawidłowy adres
RD Liczba przypadków, w których respondent zmarł
NP Przypadki wyłączone z populacji (osoby, które mieszkają w instytucjach lub wyemigrowały)

 

Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów: 2 161, w tym 1 875 wywiadów z respondentami z próby panelowej i 286 wywiadów z nowymi respondentami z kohorty 21-25 lat
Metoda zbierania danych:Wywiad kwestionariuszowy typu face-to-face (PAPI)

 

Realizacja badania POLPAN 2018 wg poszczególnych wersji kwestionariusza:

 

 

POLPAN 2018: Historie udziału respondentów w badaniu