Kontakt

Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych
Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, pok. 211
00-330 Warszawa
e-mail: polpan@ifispan.waw.pl

Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych
Instytut Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, pok. 108A
00-330 Warszawa
e-mail: orbs@ifispan.waw.pl

Bezpłatny telefon do Ośrodka – dla uczestników badania:
należy wybrać numer 19222 i poprosić o połączenie z numerem (22) 826-96-17.