O POLPANie

Polskie Badanie Panelowe POLPAN jest naukowym projektem badawczym realizowanym od 1988 roku przez pracowników i współpracowników Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W zespole badawczym badania POLPAN – kierowanym przez prof. Kazimierza M. Słomczyńskiego – są reprezentowane różne orientacje teoretyczne i metodologiczne. W centrum zainteresowania projektu POLPAN są następujące tematy:

 • ruchliwość społeczna,
 • stare i nowe elementy w strukturze społecznej,
 • procesy adaptacji do gospodarki rynkowej,
 • zwycięzcy, przegrani i integracja europejska,
 • postawy społeczne i polityczne,
 • zmiany w strukturze klasowej,
 • zróżnicowanie standardu życiowego,
 • położenie w strukturze społecznej a postawy i zachowania polityczne,
 • percepcja podziałów i konfliktów społecznych,
 • zagadnienia zdrowotne,
 • emigracja.

Badania panelowe charakteryzuja się tym, że te same osoby są pytane o ich sytuację życiową i poglądy w regularnych odstępach czasu, w przypadku POLPAN-u co pięć lat. Do próby sukcesywnie są dołączani przedstawiciele kolejnych pokoleń. POLPAN jest najstarszym tego typu badaniem w Polsce. Na tej stronie znaleźć można: