Projekt NORPOL

Projekt „Trends and Reconfigurations in Polish Public Thought” (zwany krótko: NORPOL) został zrealizowany w latach 2003-2005. Kierowali nim socjologowie reprezentujący następujące instytucje: University of Tromsø w Norwegii, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Instytut  Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS). Zespołem badawczym kierował profesor Albert Simkus (University of Tromsø), a należeli do niego również profesorowie: Kristen Ringdal, Kazimierz M. Słomczyński, Krzysztof Zagórski i Bogdan W. Mach.

Celem projektu było przeprowadzenie analiz długoterminowych zmian w postawach Polaków. Szczególny nacisk został położony na postawy wobec demokracji, ideologii politycznych, socjalizmu i równości.

Projekt obejmował trzy części:

(1) Pomoc w przeprowadzeniu trzeciej fali ogólnopolskiego badania panelowego (dziś znanego pod nazwą POLPAN), w szczególności wsparcie przygotowania narzędzi badawczych i pretestów. Kontynuacja badania została sfinansowana przez Research Council of Norway i polski rząd;

(2) Badanie spójności odpowiedzi respondentów na pytania zawierające skale postaw. Sprawdzano spójność w krótkich okresach – od jednego miesiąca do jednego roku. Opracowano i przetestowano pod kątem rzetelności zróżnicowane skale postaw, które następnie zastosowano w badaniu ogólnokrajowej próby 4000 osób dorosłych;

(3) Analizę trendów na podstawie obszernych baz danych pochodzących z sondaży opinii publicznej, powtarzanych w czasie i prowadzonych przez CBOS. Uwzględniono dane z lat 1992-2006. Ta część projektu została zrealizowana przez CBOS.

Literatura:

Gundersen, Bente (ed). 2006. „Trends and Reconfiguration in Polish Public Thought.” P. 15 in Building Networks: Cooperation in Research and Higher Education between the Candidate Countries to the EU and Norway. Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education (SIU) and The Research Council of Norway.

NORPOL: Norwegian-Polish Cooperative Project Trends and Reconfigurations in Polish Public Thought. 2006. Polish Public Opinion, Special Edition. Warsaw: CBOS.

CBOS-NORPOL Project. 2004. Polish Public Opinion, May. Warsaw: CBOS.