Artykuły

2021

Tomescu-Dubrow, Irina, Kazimierz M. Slomczynski, Zbigniew Sawiński, Anna Kiersztyn, Krystyna Janicka, Danuta Życzyńska-Ciołek, Ilona Wysmułek, and Michał Kotnarowski. „The Polish Panel Survey, POLPAN.” European Sociological Review, 2021;, jcab017, https://doi.org/10.1093/esr/jcab017.

Zelinska, Olga, Alexi Gugushvili, Grzegorz Bulczak, Irina Tomescu-Dubrow, Zbigniew Sawiński, and Kazimierz M. Słomczyński. 2021. „The Polish Panel Survey (POLPAN) Dataset: Capturing the impact of socio-economic change on population health and well-being in Poland, 1988-2018.” Data in Brief. DOI: 10.1016/j.dib.2021.106936
(online)

2020

Slomczynski, Kazimierz M., Malina Voicu, Joshua K. Dubrow, Simona Maria Stănescu, and Irina Tomescu-Dubrow. 2020. „Longitudinal Surveys for Comparative Analyses of Poland and Romania: The Polish Panel Survey (POLPAN), 2013–2018 and the Romanian World Values Survey Panel (WVS-RO), 2012–2018.” ASK: Research & Methods 29(1): 29–53.
(wersja online)

Kiersztyn, Anna. 2020. “Who Moves from Fixed-Term to Open-Ended Contracts? Youth Employment Transitions in a Segmented Labour Market.” Acta Sociologica, (June 2020).
(wersja online)

Domański, Henryk. 2020. „Ruchliwość społeczna i wzory zawierania małżeństw w Polsce”. Studia BAS 62: 57–72.
(wersja online)

Janicka, Krystyna. 2020. „Samoocena ruchliwości międzypokoleniowej w kontekście przemian struktury społecznej”. Studia BAS 62: 129–142.
(wersja online)

Kiersztyn, Anna. 2020. „Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych”. Studia BAS 62: 73–90.
(wersja online)

2019

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2019. “The Experience of Systemic Transformation in Contemporary Biographical Narratives of Older Poles.” Qualitative Sociology Review 15(4): 20-45.
(wersja online)

Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2019. “From a Case to a Case Study—And Back, or on the Search for Everyman in Biographical Research.” Przegląd Socjologii Jakościowej 15(2):40-57.
(wersja online)

Titarenko, Larissa. 2019. “Poland in the Transformative Years (1988–2013): Changes in Economic, Political, and Social Spheres of Life.” International Sociology 34(2): 38–48. [recenzja dwóch prac zbiorowych bazujących na danych POLPAN]
(wersja online)

2018

Domański, Henryk. 2018. „Wpływ wykształcenia na rozkład zarobków: 1988–2013 [The Effect of Education on Earnings Distribution in Poland, 1988–2013].” Ekonomista 1: 7–24.
(wersja online)

Boruc, Weronika and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. “Panel Survey Dilemma: How to Implement the Results of Pre-Testing in Consecutive Waves?” ASK: Research & Methods 27(1): 3–22.
(wersja online)

Filipkowski, Piotr. 2018. Historia mówiona jako hermeneutyka losu. Doświadczenie przedtekstowe [Oral History as a Hermeneutics of Fate: Pretextual Experience].” Teksty Drugie 1: 40-60.
(wersja online)

Gryniuk, Kateryna. 2018. “Education and Support for Democracy in Poland: Attitudinal, Structural, and Cognitive Mechanisms.” Polish Sociological Review 201: 3–25.
(wersja online)

Boruc, Weronika. 2018. “Family, Friends, and Money—What Makes an Entrepreneur? Analysis of Data from Poland, 1993–2013.” Polish Sociological Review 201: 47-60.
(Abstrakt)

Oleksiyenko, Olena and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. “Structural Determinants of Workforce Participation after Retirement in Poland.” Journal of Population Ageing 11(1):83–103 (wersja online: 2017, doi.org/10.1007/s12062-017-9213-3)

2017

Kopycka, Katarzyna. 2017. “The Effects of Social Origin and Formal Education on First Job in the Process of Transformation to Market Capitalism: A Cohort Analysis of Data from the Polish Panel Survey.” Polish Sociological Review 4(200): 465–483.
(Abstrakt)

2016

International Journal of Sociology 46(4): Analyzing Social Change: The Polish Panel Survey, POLPAN 1988-2013.
Numer poświęcony Polskiemu Badaniu Panelowemu POLPAN. Redakcja: I. Tomescu-Dubrow i K. M. Slomczynski.
(spis treści i abstrakty artykułów)

Andrejuk, Katarzyna. 2016. Awans społeczny kobiet w czasach PRL. Dynamika struktury i sprawczości [Social upward mobility of women in the People’s Republic of Poland. Dynamics of structure and agency].” Przegląd Socjologiczny 65(3): 157–179.
(wersja online)

Filipkowski, Piotr and Danuta Życzyńska-Ciołek. 2016. Od kwestionariuszowego badania próby losowej do pogłębionej analizy życiowych przypadków – i z powrotem. Dwa wywiady biograficzne i kilka refleksji teoretycznych [From quantitative research based on a random sample to in-depth analysis of life experiences – and back. Two biographical interviews and a few theoretical reflections].” Studia Socjologiczne 3(222): 229-254.

Kunovich, Robert M. and Sheri L. Kunovich. 2016. “The Gender Gap in Political Knowledge in Poland.” Polish Sociological Review 1(193): 33-49.

Kołczyńska, Marta and Joseph J. Merry. 2016. “Preferred Levels of Income Inequality in a Period of Systemic Change: Analysis of Data from the Polish Panel Survey, POLPAN 1988-2003.” Polish Sociological Review 2(194): 171-189.

2015

Słomczyński, Kazimierz M., Irina Tomescu-Dubrow, and Joshua Kjerulf Dubrow. 2015. “Changes in Social Structure, Class, and Stratification: The Polish Panel Survey (POLPAN).” ASK: Research & Methods 24(1): 19-37.
(Abstrakt) (wersja online)

Kiersztyn, Anna. 2015. “Solidarity Lost? Low Pay Persistence During the Post-Communist Transition in Poland.” Polish Sociological Review 4(192): 493-509.

Baczko-Dombi, Anna and Ilona Wysmułek. 2015. “Determinants of Success in Public Opinion in Poland: Factors, Directions and Dynamics of Change.” Polish Sociological Review 3(191): 277-293.
(Abstrakt)

Tomescu-Dubrow, Irina. 2015. “International Experience and Labour Market Success: Analysing Panel Data from Poland.” Polish Sociological Review 3(191): 259-276.
(Abstrakt)

Kryszczuk, Maciej D. and Brian E. Green. 2015. “Digital Divide in Poland: An Exploration of Some Sociological Impacts of Personal Computer Possession, Internet Use and PC Proficiency.” Management and Business Administration. Central Europe 23(3): 2-18.
(Abstrakt)

2014

Janicka, Krystyna and Kazimierz M. Słomczyński. 2014. “Struktura społeczna w Polsce: klasowy wymiar nierówności.” Przegląd Socjologiczny (63)2: 55-72.
Translated title:
Social Structure in Poland: Class Dimension of Social Inequality
(Abstrakt) (wersja online)

2013

Kunovich, Robert M. 2013. “Political Knowledge in Poland.” Communist and Post-Communist Studies 46(1): 65-78.
(Abstrakt) (online version)

Rossi, Maurizio and Ettore Scappini. 2013. “Possiamo ancora dirci cristiani? La volatilità della partecipazione individuale alla messa.” [Can we still call ourselves Christian? The inconsistency of individual Church attendance]. Polis 27(3): 363-394.
(Abstrakt [ang.])

Kiersztyn, Anna. 2013. “Stuck in a mismatch? The Persistence of Overeducation During Twenty Years of the Post-Communist Transition in Poland.” Economics of Education Review 32(1): 78-91. (wersja online opublikowana w 2012, http://dx.doi.org/10.1016/j.econedurev.2012.09.009)
(Abstrakt [ang.])

International Journal of Sociology 42(4): Sociodemographic Differentiation in a Dynamic Perspective: The Polish Panel Survey, POLPAN 1988–2008.
Numer poświęcony Polskiemu Badaniu Panelowemu POLPAN. Redakcja: K. M. Slomczynski i I. Tomescu-Dubrow.
Kliknij tutaj aby zobaczyć spis treści, abstrakty i teksty (PDF) poszczególnych artykułów w jęz. angielskim

2012foto_IJS_small

International Journal of Sociology 42(1): Structural Constraints, Gender, and Images of Inequality: The Polish Panel Survey, POLPAN 1988-2008.
Numer poświęcony Polskiemu Badaniu Panelowemu POLPAN. Redakcja: K. M. Slomczynski i I. Tomescu-Dubrow.
Kliknij tutaj aby zobaczyć spis treści, abstrakty i teksty (PDF) poszczególnych artykułów w języku angielskim

Sawiński, Zbigniew and Henryk Domański. 2012. “Sprawiedliwe nierówności zarobków.” Studia Socjologiczne 206(3): 7-27.
(Abstrakt [ang.])

Kiersztyn, Anna. 2012. „Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy: młodzi w zawodach poniżej kwalifikacji.” Studia Ekonomiczne 115: 77-86.
Angielska wersja tytułu:
Overeducation on the Polish Labour Market: Overqualified Young Workers
(Abstrakt [ang].)

Sadowski, Ireneusz. 2012. “Poza wiedzą i majątkiem: nierówności w kapitale społecznym w okresie transformacji systemowej.” Studia Socjologiczne 205(2): 101-127.
Angielska wersja tytułu:
Besides Knowledge and Wealth: Inequality in Social Capital During the Transformation
(Abstrakt [ang.])

Slomczynski, Kazimierz M. and Goldie Shabad. 2012. “Perceptions of political party corruption and voting behaviour in Poland.” Party Politics 18: 897-917.
(wersja online opublikowana w 2011, http://ppq.sagepub.com/content/early/2011/05/21/1354068810393266.full.pdf+html)
(Abstrakt [ang.])

2011

Peoples, Clayton D. 2011. “Consistency in the Midst of Change: Class and Value Stability in Poland, 1988-2003.” Comparative Sociology 10(1): 126-144.
(Abstrakt [ang.])

Jackson, John E., Bogdan W. Mach, and Jennifer L. Miller-Gonzalez. 2011. “Buying support and regime change: the evolution of Polish attitudes towards the EU and voting between accession and 2008.” European Union Politics 12(2): 147-167.
(Abstrakt [ang.])

Shabad, Goldie and Kazimierz M. Słomczyński. 2011. “Voters’ perceptions of government performance and attributions of responsibility: Electoral control in Poland.” Electoral Studies 30(2): 309-320.
(Abstrakt [ang.])

Hicks, Megan and Kazimierz M. Słomczyński. 2011. “Effects of Marital Status on Material Conditions.” The Journal of Undergraduate Research at Ohio State 2. Retrieved January 30, 2013 (http://libeas01.it.ohio-state.edu/ojs/index.php/juros/article/view/1332).
(Abstrakt [ang.])

Tomescu-Dubrow, Irina. 2011. “Effects of Future Orientations on Income Attainment and Social Class: An Analysis of Polish Panel Data.” Polish Sociological Review 176: 514-532.
(Abstrakt [ang.])

Tomescu-Dubrow, Irina. 2011. “Changing Views of the Past: Structural and Contextual Determinants of Retrospective Assessment of Socialism.” Studia Universitatis Babes-Bolyai – Sociologia 2: 75-90.
(Abstrakt [ang.])

Kiersztyn, Anna. 2011. „Racjonalne inwestycje czy złudne nadzieje? Nadwyżka wykształcenia na polskim rynku pracy.” Polityka Społeczna 38(1): 7-14.
(Abstrakt)

Walentynowicz-Moryl, Katarzyna. 2011. „Pokoleniowe uwarunkowania oceny stanu zdrowia w świetle badań panelowych.” Rocznik Lubuski 37(2): 99-114.
Angielska wersja tytułu:
Generational Determinants of Health Assessment in the Light of Panel Studies
(Abstrakt [ang.])

Nyćkowiak, Justyna. 2011. „Pokoleniowe uwarunkowania opinii na temat przemian politycznych w Polsce po 1989 roku w świetle danych POLPAN 1993-2008.” Rocznik Lubuski 37(2): 83-97.
Angielska wersja tytułu:
Generational Determinants of Opinion on the Political Transformations in Poland after 1989 in the Light of Data based on the Polish Panel Survey, POLPAN, 1993-2008.
(Abstrakt [ang.])

Zielińska, Maria, Dorota Szaban. 2011. „Metodologiczne problemy w badaniach pokoleń.” Rocznik Lubuski 37(2): 33-47.
Angielska wersja tytułu:
Methodological Problems in the Study of Generations
(Abstrakt [ang.]) (wersja online)

2010

Słomczyński, Kazimierz M. and Goldie Shabad. 2010. “Public Support for Military Actions against Terrorism: The Effect of Age, Generations, and Political Orientations.” Polish Sociological Review 170: 171-190.
(Abstrakt [ang.])

Janicka, Krystyna. 2010. “Zmiany w strukturze społecznej w wyniku transformacji ustrojowej w Polsce. Historyczno-polityczne tło przemian społecznych.” Rocznik Lubuski 36(2): 33-51.
(Abstrakt [ang.])

2009

Wilk, Katarzyna. 2009. “Embeddedness of Social and Economic Relations in Systemic Transformation. Long Term Evidence from the Post-Communist Transition in Poland, 1988-2003.” Polish Sociological Review 165: 81-106.
(Abstrakt [ang.])

Plessz, Marie. 2009. “Life Stages and Transformations of the Labor Market. The case of Central Europe (Poland, the Czech Republic, Hungary).” European Societies 11(1): 103-136.
(Abstrakt [ang.])

Jackson, John E. and Bogdan W. Mach. 2009. “Job creation, job destruction, labour mobility and wages in Poland, 1988–1998.” Economics of Transition 17: 503-530.
(Abstrakt [ang.])

Green, Brian E. and Maciej D. Kryszczuk. 2009. “Computerization of Polish Households in Social Structural Perspective: a Dynamic Analysis of the Informatization Process over 20 Years.” Polish Sociological Review 168: 595-605.
(Abstrakt [ang.])

2008

Tomescu-Dubrow, Irina. 2008. “Decomposition of Long-Term Changes in Political Opinions According to Group-Specific Markov Processes.” ASK. Research&Methods 17: 101-113.
(Abstrakt [ang.])

Slomczynski, Kazimierz M. and Krystyna Janicka. 2008. “Polarized Social-Class Structure: On the Matthew Effect and Increasing Inequality.” Polish Sociological Review 164: 341-357.
(Abstrakt [ang.])

2007

Dubrow, Joshua Kjerulf. 2007. “Choosing Among Discrete Choice Models for Voting Behavior.” Ask. Społeczeństwo, Badania, Metody 16: 9-23.
(Abstrakt [ang.])

Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka, Goldie Shabad and Irina Tomescu-Dubrow. 2007. “Changes in Class Structure in Poland, 1988-2003: Crystallization of the Winners – Losers’ Divide.” Polish Sociological Review 157: 45-64.
(Abstrakt [ang.])

Kiersztyn, Anna. 2007. “Underemployment: nowe zjawisko czy nowy termin?” Polityka Społeczna 403(10): 17-26.
(Abstrakt)

Lovell, Rachel E. 2007. “Gender Differences in Determinants and Consequences of Long-Term Illness.” International Journal of Sociology 37(2): 94-112.
(Abstrakt [ang.])

2006

Green, Brian E. and Maciej D. Kryszczuk. 2006. “Stability and Change in Household Computer Possession in Poland: Analysis of Structural Determinants.” Polish Sociological Review 154: 243-255.
(Abstrakt [ang.])

2005

Slomczynski, Kazimierz M. and Irina Tomescu-Dubrow. 2005. “Friendship Patterns and Upward Mobility: A Test of Social Capital Hypothesis.” Polish Sociological Review 151: 221-235.
(Abstrakt [ang.])

Bronson, Denise E., Sheri Kunovich, and Krzysztof Frysztacki. 2005. “The Impact of the Economic Transition in Poland on Vulnerable Populations.” Journal of Family and Economic Issues 26(2): 225-238.
(Abstrakt [ang.])

2004

Słomczyński, Kazimierz M. and Krystyna Janicka. 2004. „Social Structure and the Institutions of Democracy: Support, Representation, and Accountability.” Polish Sociological Review 148: 413-428.
(Abstrakt [ang.])

2003

Slomczynski, Kazimierz M. and Goldie Shabad. 2003. “Dynamics of Support for European Integration in Post-Communist Poland.” European Journal of Political Research 42(4): 503-539.
(Abstrakt [ang.])

2002

Słomczyński, Kazimierz M. and Katarzyna M. Wilk. 2002. „Who Still Likes Socialism and Why? Time Variation of Political Opinions in Poland.” International Journal of Sociology 32(3): 64-77.
(Abstrakt [ang.])

1999

Shabad, Goldie and Kazimierz M. Slomczynski. 1999. “Political Identities in the Initial Phase of Systemic Transformation in Poland: A Test of the Tabula Rasa Hypothesis.” Comparative Political Studies 32(6): 690-723.
(Abstrakt [ang.])

1996

Słomczyński, Kazimierz M. and Goldie Shabad. 1996. “Systemic transformation and the salience of class structure in East Central Europe.” East European Politics and Societies 11(1): 155-189.

1995

Janicka, Krystyna. 1995.  “Women and Men in the Socio-Occupational structure: Similarities and Differences.” Polish Sociological Review 1(109): 73-94.

1993

Janicka, Krystyna.  1993. “Factors of  Structuralization  of  Polish Society in the Social Consciousness at the End of the Eighties.” Polish Sociological Review 1(109): 217-231.

1991

Janicka, Krystyna. 1991. “Czynniki strukturalizacji społeczeństwa polskiego w świadomości społecznej w końcu lat osiemdziesiątych”. Kultura i Społeczeństwo 30(3): 75-87.