Książki

Główne publikacje na podstawie badania POLPAN:

Tomescu-Dubrow, Irina, Joshua Kjerulf Dubrow, Anna Kiersztyn, Katarzyna Andrejuk, Marta Kolczynska, and Kazimierz M. Slomczynski. 2019. The Subjective Experience of Joblessness in Poland. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.
DOI: 10.1007/978-3-030-13647-5

Tomescu-Dubrow, Irina, Kazimierz M. Słomczyński, Henryk Domański, Joshua Kjerulf Dubrow, Zbigniew Sawiński, Dariusz Przybysz. 2018. Dynamics of Class and Stratification in Poland. Budapest, Hungary: Central European University Press.
Więcej informacji o książce

Kiersztyn, Anna, Danuta Życzyńska-Ciołek, Kazimierz M. Słomczyński (red.). 2017. Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1998–2013. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Spis treści i abstrakty

Wesołowski, Włodzimierz, Krystyna Janicka, Kazimierz M. Słomczyński (red.). 2017. Strukturalizacja społeczeństwa polskiego: Ewolucja paradygmatu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Więcej informacji o książce

Slomczynski, Kazimierz M. and Irina Tomescu-Dubrow, with Danuta Życzyńska-Ciołek and Ilona Wysmułek, eds. 2016. Dynamics of Social Structure: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
Tekst w PDF

Slomczynski, Kazimierz M. and Ilona Wysmułek, eds. 2016. Social Inequality and the Life Course: Poland’s Transformative Years, 1988–2013. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
Tekst w PDF

Slomczynski, Kazimierz M. and Sandra T. Marquart-Pyatt, eds. 2007. Continuity and Change in Social Life: Structural and Psychological Adjustment in Poland. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
Spis treści i teksty (PDF) poszczególnych rozdziałów w języku angielskim

Slomczynski, Kazimierz M., ed. 2002. Social Structure: Changes and Linkages: The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
Spis treści i teksty (PDF) poszczególnych rozdziałów w języku angielskim

Slomczynski, Kazimierz M., ed. 2000. Social Patterns of Being Political: The Initial Phase of the Post-Communist Transition in Poland. Warsaw, Poland: IFiS Publishers.
Spis treści i teksty (PDF) poszczególnych rozdziałów w języku angielskim

Zaborowski, Wojciech. 1995. Orientacje egalitarne w społeczeństwie polskim w latach 1988-1993. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Tekst w PDF

Slomczynski, Kazimierz M., Ireneusz Bialecki, Henryk Domanski, Krystyna Janicka, Bogdan Mach, Zbigniew Sawinski, Joanna Sikorska, and Wojciech Zaborowski. 1989. Struktura spoleczna: schemat teoretyczny i warsztat badawczy [Social Structure: Theoretical Framework and Research Design]. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Kliknij tutaj aby zobaczyć spis treści i teksty poszczególnych rozdziałów w PDF

Inne książki i rozdziały, w których wykorzystano dane z badania POLPAN:

Revtiuk, Yevhen and Olga Zelinska. 2020. „Entrepreneurial Capital of Individuals in Post-Socialist Poland in 1998 and 2018.” Pp. 545–552 in Proceedings of the 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship : A Virtual Conference Hosted by Università Degli Studi Internazionali Di Roma Italy, 17-18 September 2020, edited by A. de Nisco. Academic Conferences Limited.

Revtiuk, Yevhen and Olga Zelinska. 2020. “Understanding Success: A Constructionist Approach to Identifying Success Factors Among the Polish Entrepreneurs Using Polish Panel Survey (POLPAN), 1988-2018.” Pp. 5534–5542 in Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA) “Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic” (4-5 November 2020, Granada, Spain), edited by K. S. Soliman. Granada, Spain: International Business Information Management Association, IBIMA.

Janicka, Krystyna. 2020. „Segregacja zawodowa ze względu na płeć w kontekście polskiego rynku pracy [Occupational Gender Segregation in the Context of the Polish Labour Market]”. W: Kobiety – praca – podmiotowość. Refleksje socjologiczne, red. S. Kamińska-Berezowska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 57–77.
Link do publikacji

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2020. „The Experience of Systemic Transformation in Contemporary Biographical Narratives of Older Poles.” Pp. 115–141 in Telling the Great Change: The Process of the Systemic Transformation in Poland in Biographical Perspective, edited by K. Kaźmierska and K. Waniek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [tekst opublikowany w 2019 roku jako artykuł w Qualitative Sociology Review].

Słomczyński, Kazimierz M., Weronika Boruc, Irina Tomescu-Dubrow. 2018. „Czasowy pobyt za granicą jako zmienna socjologiczna w badaniach polskich i międzynarodowych [Temporary Residence Abroad as a Sociological Variable in Polish and International Studies]”. W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: Europa – podzielona wspólnota?, red. M. Zielińska, D. Szaban, B. Trzop. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, ss. 303–319.
Abstrakt

Filipkowski, Piotr, Danuta Życzyńska-Ciołek. 2018. „Polskie Badanie Panelowe POLPAN – potencjał dla badań gerontologicznych”. W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, vol. 5, red. A. A. Zych. Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, ss. 172–178.

Wysmułek, Ilona, Jakub Wysmułek. 2016. „Ślady historycznego doświadczenia w wyborach życiowych współczesnych Polaków”. W: Przemiany kulturowe we współczesnej Polsce: ramy, właściwości, epizody, red. J. Kurczewska (współpraca: M. Karkowska). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 212–232.

Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka. 2016. „Sukces po polsku: co ludzie myślą o szansach powodzenia w życiu?”. W: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, red. W. Morawski. Warszawa: Wolters Kluwer, ss. 551–568.

Janicka, Krystyna. 2014. „Podziały społeczne a wizja konfliktów: przełom czy ewolucja percepcji”. W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: pogranicza i centra współczesnej Europy, red. M. Zielińska, B. Trzop. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, ss. 368–381.

Słomczyński, Kazimierz M. 2014. „Empiryczne analizy porównawcze a badania pogranicza”. W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: pogranicza i centra współczesnej Europy, red. M. Zielińska, B. Trzop. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, ss. 87–99.

Kołodziej, Tomasz. 2014. „Zmiany sytuacji zatrudnienia oraz miejsca zatrudnienia Polaków w świetle badań panelowych POLPAN [Changes in employment status and the place of employment among Poles in the Polish Panel Survey POLPAN]”. W: Społeczeństwo, Edukacja, Praca, red. W. Warzywoda-Kruszyńska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 37–48.

Janicka, Krystyna, Kazimierz M. Słomczyński. 2013. „Od nierówności do polaryzacji: biegunowość struktury klasowej a pogłębiające się różnice w postawach i zachowaniach natury społecznej i politycznej [From inequality to polarisation: class structure divide and the differences in social and political attitudes]”. W: Nowy ład? Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach [New Order? Dynamics of Social Structures in Contemporary Societies], red. J. Grotowska-Leder, E. Rokicka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 73–92.

Grygiel, Paweł. 2013. „Przemiany niedzielnych praktyk religijnych polskich katolików w perspektywie 20 lat longitudinalnych badań POLPAN.” W: Religijne wymiary życia społecznego, red. H. Mielicka-Pawłowska. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ss. 316–333.

Plessz, Marie. 2012. Le prix du marché: les générations et l’emploi en Europe centrale postcommuniste. Paris: Pétra.

Walentynowicz-Moryl, Katarzyna. 2011. „Rodzina – dynamiczna struktura w procesie przemian”. W: Badania panelowe – przykłady zastosowań, red. E. Narkiewicz-Niedbalec. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 67–92.

Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka, Irina Tomescu-Dubrow. 2010. „Struktura społeczeństwa polskiego: zmiany w latach 1978-2008”. W: Modernizacja Polski, red. W. Morawski. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ss. 552–583.

Mach, Bogdan W. 2010. “Social Structure and Social Inequality in Poland after 1989.” Pp. 114–38 in Landmark 1989: Central and Eastern European Societies Twenty Years After the System Change, edited by H. Best and A. Wenninger. Münster, Germany: LIT Verlag.

Mach, Bogdan W. 2009. “The dynamics of attitudes towards the European Union in the generation of young Poles.” Pp. 100–17 in 5 Years of Poland’s Membershipof the European Union in the Social Context, edited by E. Skotnicka-Illasiewicz. Warsaw, Poland: The Office of the Committee for European Integration.

Plessz, Marie. 2009. “De nouvelles inégalités sur le marché du travail en Europe centrale? Les déterminants de l’activité et des rémunérations depuis la fin des années 1980 (République tchèque, Pologne Hongrie).” Pp. 19–58 in Quelles hiérarchies sociales en Europe? Edited by E. Anstett, C. Dufy and R. Hervouet. Paris: Petra.

Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka. 2008. „Dychotomie w strukturze klasowej: o efekcie świętego Mateusza i pogłębiających się nierównościach społecznych”. W: Co nas łączy, co nas dzieli?, red. J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 123–137.

Mach, Bogdan W. and Maciej D. Kryszczuk. 2008. “The ISCED-97 in the Polish context.” Pp. 226–35 in The International Standard Classification of Education. An Evaluation of Content and Criterion Validity for 15 European Countries, edited by S. L. Schneider. Mannheim, Germany: MZES.

Lovell, Rachel. 2008. “Przerwy w karierach zawodowych: zróżnicowanie według płci, wieku i wykształcenia [Interruptions in Occupational Careers: Differentiation According to Gender, Age, and Education]”. W: Kariera i sukces: analizy socjologiczne, red. Kazimierz M. Slomczynski. Zielona Góra–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wydawnictwo IFiS PAN.

Domański, Henryk, Bogdan W. Mach. 2008. „Inteligencja w strukturze społecznej: Dziedziczenie pozycji, wyższe wykształcenie i kariera zawodowa (1982–2006) [Intelligentsia’s Positioning in Social Structure: Inheritance, Education, and Occupational Career]”. W: Inteligencja w Polsce: Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, red. H. Domański. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 265–291.

Domański, Henryk, Bogdan W. Mach, Dariusz Przybysz. 2008. „Pochodzenie społeczne – wykształcenie – zawód: ruchliwość społeczna w Polsce w latach 1982–2006 [Social Background – Education – Occupation: Social Mobility in Poland 1982–2006]”. W: Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, red. H. Domański. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 97–132.

Osborn, Elizabeth and Kazimierz M. Slomczynski. 2005. Open for Business: The Persistent Entrepreneurial Class in Poland. Warsaw: IFiS Publishers.

Janicka, Krystyna. 2007. „Formy zatrudnienia a cechy sytuacji pracy: niektóre parametry i tendencje zmian rynku pracy w Polsce”. W: Kariera i sukces: analizy socjologiczne, red. Kazimierz M. Slomczynski. Zielona Góra–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wydawnictwo IFiS PAN.

Janicka, Krystyna and Kazimierz M. Słomczyński. 2007. „Co ludzie myślą o szansach powodzenia w życiu. Zróżnicowanie opinii”. W: Kariera i sukces: analizy socjologiczne, red. Kazimierz M. Slomczynski. Zielona Góra–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wydawnictwo IFiS PAN.

Janicka, Krystyna. 2007. „Linie podziałów i konflikty społeczne w opinii mieszkańców województwa lubuskiego i w badaniach ogólnopolskich.” W:  Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, red. M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, ss. 145–158.

Kiersztyn, Anna. 2007. “Niskie zarobki, brak stabilizacji. Przegrani na rynku pracy.” W: Kariera i sukces: analizy socjologiczne, red. Kazimierz M. Slomczynski. Zielona Góra–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 117–149.

Diewald, Martin and Bogdan W. Mach. 2006. “Comparing Paths of Transition: Employment Opportunities and Earnings in East Germany and Poland During the First Ten Years of the Transformation Process.” Pp. 237–68 in After the Fall of the Wall: Life Courses in the Transformation of East Germany, edited by M. Diewald, A. Goedicke and K. Mayer. Stanford, CA: Stanford University Press.

Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka. 2005. „Pęknięta struktura społeczeństwa polskiego”. W: Polska, ale jaka?, red. M. Jarosz. Warszawa: Oficyna Naukowa, ss. 162–184.

Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka. 2005. „Struktura społeczna a instytucje demokracji: problemy poparcia, reprezentacji i odpowiedzialności”.  W: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, red. W. Wesołowski, J. Włodarek. Warszawa: Scholar, ss. 247–264.

Słomczyński, Kazimierz M. 2004. “Postawy promerytokratyczne a postulaty redukcji nierówności dochodów: czy Polska różni się od innych krajów?”. W: Niepokoje polskie, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 17–36.

Domański, Henryk. 2004. O ruchliwości społecznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN (rozdziały 4 i 5).

Janicka, Krystyna. 2003. „Deprywacja materialna w ujęciu terytorialnym: perspektywa pogranicza”. W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Vol.1: Teorie, studia, interpretacje, red. M. Zielińska. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, ss. 259–276.

Janicka, Krystyna. 2003. „Die Perzeption der Konfliktanfalligkeit dre sozialen Struktur – eine dynamische Analyse.” Pp. 69–81 in Langsschnittuntersuchungen in den Sozialwissenschaften, edited by E. Hajduk and H. Merkens. Berlin – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.

Janicka, Krystyna. 2003. „Percepcja konfliktów społecznych w latach 1988–1998: analiza panelowa. Polskie i niemieckie badania podłużne (Longitudinal study).” W: Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej, red. E. Narkiewicz-Niedbalec, E.Hajduk, B. Idzikowski. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 193–207.

Mach, Bogdan. 2003. „Pokolenie ‘89: Portret w instytucjonalnym wnętrzu [Generation ’89: A Portrait in the Institutional Interior]”. W: Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka: Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, ss. 49–75.

Mach, Bogdan. 2001. „Przemiany w strukturze i stratyfikacji spolecznej [Changes in Social Structure and Social Stratification]”. W: Pierwsza dekada niepodległości [The First Decade of Independence], red. E. Wnuk-Lipinski, M. Ziółkowski. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, ss. 117–139.

Mach, Bogdan. 2001. „Uwarstwienie społeczne [Social Stratification]”. W: Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989–1999 [Ten Years of Independent Poland 1989–1999], red. W. Kuczyński. Warszawa: Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej, ss. 772–773.

Słomczyński, Kazimierz M., Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, and Wojciech Zaborowski. 1999. Mental Adjustment to the Post-Communist System in Poland. Warsaw: IFiS Publishers.
Tekst w PDF

Gijsberts, Mérove. 1999. The Legitmization of Inequality in State-Socialist and Market Societies, 1987–1996. Amsterdam: Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology.

Sikorska, Joanna. 1998. Konsumpcja: warunki, zróżnicowania, strategie. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Janicka, Krystyna. 1997.  „Złożoność pracy a  usytuowanie kobiet i mężczyzn w strukturze społeczno-zawodowej”. W: Sytuacja pracy a struktura społeczna. W poszukiwaniu nowego wymiaru pozycji społeczno-zawodowej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 89–111.

Inne książki związane z tematyką badania POLPAN:

Domański, Henryk, Zbigniew Sawiński, and Kazimierz M. Słomczyński. 2009. Sociological Tools Measuring Occupations: New Classifications and Scales. Warsaw: IFiS PAN Publishers.
Tekst w PDF

Domański, Henryk, Zbigniew Sawiński, and Kazimierz M. Słomczyński. 2007. Nowa klasyfikacja i skale zawodów: Socjologiczne wskaźniki pozycji społecznej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Tekst w PDF

Kohn, Melvin L. and Kazimierz M. Słomczyński. 2006. Social Structure and Self-Direction. Warsaw: IFiS Publishers.
Tekst w PDF

Recenzje książek prezentujących wyniki badania POLPAN:

Titarenko, Larissa. 2019. „Poland in the transformative years (1988–2013): Changes in economic, political, and social spheres of life.” International Sociology 34(2): 138-148. doi:10.1177/0268580919830908