POLPAN w numerze tematycznym pisma International Journal of Sociology

Właśnie ukazał się tematyczny numer czasopisma International Journal of Sociology, zatytułowany Analyzing Social Change: The Polish Panel Survey, POLPAN 1988-2013. Zachęcamy do lektury!  

Seminarium POLPAN: „Educational and occupational homogeneity of biographically defined social circles”

Podczas seminarium POLPAN w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) dr Ireneusz Sadowski (Instytut Studiów Politycznych PAN) wygłosił referat pt. „Educational and occupational homogeneity of biographically defined social circles”. Wystąpienie zostało przygotowane wspólnie z prof. Bogdanem W. Machem. Abstrakt: Social structure of modern society can be studied from different perspectives. One of the benchmark questions ...

Seminarium POLPAN: „Inequality and its perception”

W poniedziałek 21 listopada o 14:30 na seminarium POLPAN wystąpiła dr Barbara Jancewicz (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), która przedstawiła referat pt. „Inequality and its perception: in search of sources of multidimensionality using multidimensional scaling”. Abstrakt: Researchers are trying to link income inequality with multiple negative social phenomena such as crime, distrust and even increased mortality ...

Seminarium POLPAN: „A New Approach to Differentiation of Public Opinion”

17 października odbyło kolejne seminarium POLPAN, na którym prof. Tadeusz Krauze (Hofstra University) zaprezentował referat pt. „A New Approach to Differentiation of Public Opinion”.   Abstrakt wystąpienia: We present some concepts and tools for investigating the differentiation of public opinion. The concepts are defined on the basis of survey results. Four concepts are fundamental: a) discordance of answers ...

Seminarium POLPAN: „Niespójne odpowiedzi na pytania o zawód w badaniach panelowych”

W nowym roku akademickim 2016/2017 rusza kolejny cykl spotkań seminaryjnych poświęconych Polskiemu Badaniu Panelowemu POLPAN. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 10 października 2016 r. o 14.30 w sali 154 Pałacu Staszica (Warszawa, Nowy Świat 72). Prof. Zbigniew Sawiński przedstawi referat pt. „Niespójne odpowiedzi na pytania o zawód w badaniach panelowych”. Spotkanie będzie prowadzone w ...

Zapraszamy na warsztat o POLPAN-ie podczas Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku

W ramach XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (14-17.09.2016, Gdańsk) zapraszamy na „Warsztat Badawczy: Polskie Badanie Panelowe – POLPAN 1988-2013”. Spotkanie poprowadzi prof. Zbigniew Sawiński. Opis warsztatu: W czasie warsztatu zostanie przedstawiona historia Polskiego Badania Panelowego POLPAN 1988-2013 oraz struktura danych i  wskazówki, jak z nich korzystać. Część spotkania poświęcona będzie różnym typom analiz panelowych, które można wykonywać na danych ...

Szkoła Letnia Nauk Społecznych 2016

Od 13 czerwca do 15 lipca 2016 r. w IFiS PAN trwały zajęcia dziewiątej edycji Szkoły Letniej Nauk Społecznych pt. “Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Assessing Social and Political Change”,  organizowanej w ramach Cross-national Studies: Interdisciplinary Research and Training Program (CONSIRT), będącego wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Akademii Nauk i The Ohio State University. Tak jak poprzednio, w 2016 roku ...

O POLPAN-ie na 3 Forum Socjologicznym International Sociological Association w Wiedniu

W dniach 10-14 lipca 2016 r. odbyło się Third ISA Forum of Sociology w Wiedniu. Osoby z zespołu POLPAN przedstawiły tam następujące referaty, oparte na danych POLPAN: Skills, Inequalities, and Overeducation: The Perverse Effects of Educational Expansion in Poland – Anna Kiersztyn (abstrakt), Fighting Corruption during Transformations in Poland: Determinants and Changes in Perception of Government ...

Seminarium POLPAN: „Inter-wave harmonization of POLPAN variables”

21 czerwca odbyło się ostatnie w tym roku akademickim seminarium POLPAN pt. „Inter-wave harmonization of POLPAN variables”. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Jego celem było przedyskutowanie sposobu harmonizacji wybranych zmiennych w zbiorze POLPAN w sytuacji gdy występują – naturalne w badaniach panelowych – rozbieżności między informacjami uzyskanymi w poszczególnych falach badania. Celem tej pracy jest ułatwienie ...

Seminarium POLPAN: „Hard Times – Strong Ties? How the Conditions of Local Economy Impact on Getting a Job”

8 marca podczas seminarium POLPAN dr Mikołaj Pawlak (Uniwersytet Warszawski) i dr Michał Kotnarowski (Polska Akademia Nauk) przedstawili referat pt. „Hard Times – Strong Ties? How the Conditions of Local Economy Impact on Getting a Job”. Abstrakt w jęz. angielskim można znaleźć tutaj.