Seminarium POLPAN: Competition and Collaboration in Science: Theoretical Approach with Some Preliminary Empirical Results

15 kwietnia dr Michał Bojanowski, mgr Dominika Czerniawska i mgr Wojciech Fenrich (ICM UW) przedstawili referat pt. „Competition and Collaboration in Science: Theoretical Approach with Some Preliminary Empirical Results”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Warsztaty POLPAN 2014

Warsztaty POLPAN odbyły się  w dniach 20-21 marca 2014 r. w Warszawie, w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Stanowiły praktyczne uzupełnienie konferencji, która miała miejsce dzień wcześniej i której celem było przedstawienie analiz z użyciem danych badania POLPAN 1988-2013. Podczas warsztatów uczestnicy poznawali różne własności zbioru POLPAN 1988-2013. Warsztaty finansowane były przez Narodowe Centrum Nauki ...

Konferencja POLPAN 2014

Konferencja POLPAN, zatytułowana „Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa”, odbyła się w dniu 19 marca 2014 r. w Warszawie, w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jej uzupełnieniem były warsztaty (20-21 marca 2014). Naukowa i popularyzacyjna konferencja miała za cel przedstawienie unikalnego (w skali światowej) materiału panelowego uzyskanego w Polsce w ostatnich 25. latach w ...

Seminarium POLPAN: Status, fairness, and legitimacy of inequality. Competing hypotheses and proposed empirical test

4 lutego dr Kinga Wysieńska i dr Zbigniew Karpiński przedstawili referat pt. „Status, fairness, and legitimacy of inequality. Competing hypotheses and proposed empirical test”. Abstrakt i prezentacja w jęz. angielskim dostępne są tutaj.        

Seminarium POLPAN: Immigrant entrepreneurship in Poland. Ethnicity as a cultural script, strategy of maximizing profits and as a barrier in the business activities of immigrants

21 stycznia dr Katarzyna Andrejuk wygłosiła referat pt. „Immigrant entrepreneurship in Poland. Ethnicity as a cultural script, strategy of maximizing profits and as a barrier in the business activities of immigrants”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Changes in attitudes across the life cycle. Preliminary analysis of POLPAN data

14 stycznia dr Ireneusz Sadowski wygłosił referat pt. „Changes in attitudes across the life cycle. Preliminary analysis of POLPAN data”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Does national and religious identity facilitate collective action and contribution to public goods? The case of Poland

10 grudnia dr Inta Mierina przedstawiła referat pt. „Does national and religious identity facilitate collective action and contribution to public goods? The case of Poland”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Interviews on POLPAN: ‘The history of one survey’ project’

26 listopada mgr Danuta Życzyńska-Ciołek przedstawiła referat pt. „Interviews on POLPAN: ‘The history of one survey’ project”. Abstrakt w jęz. angielskim jest dostępny tutaj.        

Seminarium POLPAN: Testing Measurement of Perception of Income Inequality

22 października mgr Barbara Jancewicz i dr Zbigniew Karpiński przedstawili referat pt. „Testing Measurement of Perception of Income Inequality”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.      

Seminarium POLPAN: The Problem of Escaping from Mathematics in a Time-Discounting Perspective

8 października mgr Anna Baczko-Dombi zaprezentowała referat pt. „The Problem of Escaping from Mathematics in a Time-Discounting Perspective”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.