Seminarium POLPAN: „Social Humiliation and Labor Migration”

24 czerwca podczas seminarium POLPAN dr Anna Janicka (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) przedstawiła wystąpienie pt. „Social Humiliation and Labor Migration”. Abstrakt w języku angielskim można znaleźć tutaj.          

POLPAN – wywiady przez telefon

We współpracy z firmą Millward Brown rozpoczęliśmy kolejny etap projektu POLPAN – realizację wywiadów telefonicznych (CATI) z respondentami POLPAN przebywającymi za granicą oraz z częścią respondentów przebywających w Polsce, z którymi nie udało się przeprowadzić wywiadu w inny sposób. Koordynacją badania zajmuje się Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN.        

Seminarium POLPAN: Gift Giving in Educational Institutions in Ukraine and Poland: Mixed Method Comparative Study

10 czerwca 2014 r. mgr Ilona Wysmułek (IFiS PAN) wygłosiła w ramach seminarium POLPAN referat pt. „Gift Giving in Educational Institutions in Ukraine and Poland: Mixed Method Comparative Study”. Abstrakt w jęz. angielskim jest dostępny tutaj.            

Współpraca z ING Bankiem Śląskim S.A.

Członkinie Zespołu POLPAN Anna Baczko-Dombi i Ilona Wysmułek przygotowały komentarz do raportu z badania zatytułowanego „Realizujemy czy snujemy”, zrealizowanego dla ING Banku Śląskiego S.A. przez TNS. Badanie dotyczyło postaw Polaków wobec planowania i realizacji (bądź odkładania) zamierzeń, także w kontekście finansowym. W komentarzu odniesiono wyniki tego badania do wybranych rezultatów projektu POLPAN. Raport wraz z komentarzem ...

Badanie “Co Polacy myślą o państwie, społeczeństwie i o sobie”

Rozpoczęliśmy realizację badania zatytułowanego “Co Polacy myślą o państwie, społeczeństwie i o sobie”. Badanie prowadzone jest w ramach projektu “Struktura i Ruchliwość Społeczna: Polskie Badanie Panelowe – POLPAN”. Badanie realizujemy za pomocą ankiet pocztowych. Przeprowadzeniem badania w terenie zajmuje się Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN.          

Seminarium POLPAN: Prevalence of Mental Disorders among Adult Inhabitants of Poland: Results of EZOP Study

29 kwietnia dr Jacek Moskalewicz (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) przedstawił przygotowany przez siebie i prof. Jacka Wciórkę (również z IPiN) referat pt. „Prevalence of Mental Disorders among Adult Inhabitants of Poland: Results of EZOP Study”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Competition and Collaboration in Science: Theoretical Approach with Some Preliminary Empirical Results

15 kwietnia dr Michał Bojanowski, mgr Dominika Czerniawska i mgr Wojciech Fenrich (ICM UW) przedstawili referat pt. „Competition and Collaboration in Science: Theoretical Approach with Some Preliminary Empirical Results”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Warsztaty POLPAN 2014

Warsztaty POLPAN odbyły się  w dniach 20-21 marca 2014 r. w Warszawie, w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Stanowiły praktyczne uzupełnienie konferencji, która miała miejsce dzień wcześniej i której celem było przedstawienie analiz z użyciem danych badania POLPAN 1988-2013. Podczas warsztatów uczestnicy poznawali różne własności zbioru POLPAN 1988-2013. Warsztaty finansowane były przez Narodowe Centrum Nauki ...

Konferencja POLPAN 2014

Konferencja POLPAN, zatytułowana „Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988-2013: Perspektywa Międzykrajowa”, odbyła się w dniu 19 marca 2014 r. w Warszawie, w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jej uzupełnieniem były warsztaty (20-21 marca 2014). Naukowa i popularyzacyjna konferencja miała za cel przedstawienie unikalnego (w skali światowej) materiału panelowego uzyskanego w Polsce w ostatnich 25. latach w ...

Seminarium POLPAN: Status, fairness, and legitimacy of inequality. Competing hypotheses and proposed empirical test

4 lutego dr Kinga Wysieńska i dr Zbigniew Karpiński przedstawili referat pt. „Status, fairness, and legitimacy of inequality. Competing hypotheses and proposed empirical test”. Abstrakt i prezentacja w jęz. angielskim dostępne są tutaj.