Seminarium POLPAN: „How to Use Google Tools and Internet Data in Academic Research”

9 grudnia podczas Seminarium POLPAN mgr Anna Franczak (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) przedstawiła referat zatytułowany „How to Use Google Tools and Internet Data in Academic Research”. Abstrakt w języku angielskim dostępny jest tutaj.        

Dwa artykuły o POLPAN-ie na blogu Instytutu Alberta Shankera

Ostatnio na blogu Instytutu Alberta Shankera (Waszyngton) ukazały się dwa artykuły napisane w oparciu o dane POLPAN. Ich autorami są dr Kinga Wysienska-Di Carlo (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk) i dr Matthew Di Carlo (Albert Shanker Institute). Linki do artykułów: Attitudes Toward Education And Hard Work In Post-Communist Poland Do Attitudes Toward Taxation ...

Seminarium POLPAN: „Leisure and Social Inequality”

3 grudnia podczas Seminarium POLPAN Profesor Daniel Krymkowski z University of Vermont przedstawił wystąpienie zatytułowane „Leisure and Social Inequality”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: „Which of the contemporary theories of fertility has the strongest explanatory power in accounting for lowest-low fertility rates in Europe? Statistical Analysis of Poland, Italy and Germany”

18 listopada podczas seminarium POLPAN mgr Anna Gromada (IFiS PAN) przedstawiła referat pt. „Which of the contemporary theories of fertility has the strongest explanatory power in accounting for lowest-low fertility rates in Europe? Statistical Analysis of Poland, Italy and Germany”. Abstrakt w języku angielskim jest dostępny tutaj.          

Seminarium POLPAN: „Testing for compositional effects. Does educational expansion lead to greater social mobility? A comparative study of Germany and Poland”

14 października podczas seminarium POLPAN dr Katarzyna Kopycka (Institut für Soziologie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) przedstawiła wystąpienie pt. „Testing for compositional effects. Does educational expansion lead to greater social mobility? A comparative study of Germany and Poland”. Abstrakt w języku angielskim można znaleźć tutaj.  

O POLPAN-ie na Światowym Kongresie Socjologicznym w Yokohamie

Zespół POLPAN wziął udział w Światowym Kongresie Socjologicznym (XVIII ISA World Congress of Sociology), który odbył się w Yokohamie w dniach 13-19 lipca. Członkowie zespołu zaprezentowali następujące referaty, bazujące na danych POLPAN: Kazimierz M. Słomczyński , Irina Tomescu-Dubrow: Causes and Consequences of Time Investment in Friendship Networks: A Dynamic Analysis of the Polish Panel Survey ...

Seminarium POLPAN: „Social Humiliation and Labor Migration”

24 czerwca podczas seminarium POLPAN dr Anna Janicka (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) przedstawiła wystąpienie pt. „Social Humiliation and Labor Migration”. Abstrakt w języku angielskim można znaleźć tutaj.          

POLPAN – wywiady przez telefon

We współpracy z firmą Millward Brown rozpoczęliśmy kolejny etap projektu POLPAN – realizację wywiadów telefonicznych (CATI) z respondentami POLPAN przebywającymi za granicą oraz z częścią respondentów przebywających w Polsce, z którymi nie udało się przeprowadzić wywiadu w inny sposób. Koordynacją badania zajmuje się Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN.        

Seminarium POLPAN: Gift Giving in Educational Institutions in Ukraine and Poland: Mixed Method Comparative Study

10 czerwca 2014 r. mgr Ilona Wysmułek (IFiS PAN) wygłosiła w ramach seminarium POLPAN referat pt. „Gift Giving in Educational Institutions in Ukraine and Poland: Mixed Method Comparative Study”. Abstrakt w jęz. angielskim jest dostępny tutaj.            

Współpraca z ING Bankiem Śląskim S.A.

Członkinie Zespołu POLPAN Anna Baczko-Dombi i Ilona Wysmułek przygotowały komentarz do raportu z badania zatytułowanego „Realizujemy czy snujemy”, zrealizowanego dla ING Banku Śląskiego S.A. przez TNS. Badanie dotyczyło postaw Polaków wobec planowania i realizacji (bądź odkładania) zamierzeń, także w kontekście finansowym. W komentarzu odniesiono wyniki tego badania do wybranych rezultatów projektu POLPAN. Raport wraz z komentarzem ...