Seminarium POLPAN: Measuring discrimination against immigrants and ethnic minorities. Results of a correspondence test

5 lutego dr Kinga Wysieńska przedstawiła referat pt. „Measuring discrimination against immigrants and ethnic minorities. Results of a correspondence test”. Abstrakt i prezentacja w jęz. angielskim dostępne są tutaj.        

Seminarium POLPAN: Propozycje kwestionariuszy 2013

15 stycznia w ramach seminarium POLPAN Prof. Kazimierz M. Słomczyński poprowadził roboczą sesję poświęconą przygotowaniu kwestionariuszy do badania POLPAN 2013.          

Seminarium POLPAN: Overview of Survey Methods Measuring Social Capital

8 stycznia dr Michał Bojanowski przedstawił referat pt. „Overview of Survey Methods Measuring Social Capital”. Abstrakt i prezentacja w jęz. angielskim dostępne są tutaj.        

Seminarium POLPAN: Analyses of Careers: Exploring a New Program (CONVERTER)

8 grudnia Prof. Zbigniew Sawiński przedstawił referat pt. „Analyses of Careers: Exploring a New Program (CONVERTER)”. Prezentacja w jęz. angielskim dostępna jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: The Transition to Insecurity: Employment Dynamics and Its Sociodemographic Differentiation

4 grudnia dr Małgorzata Mikucka przedstawiła referat pt. „The Transition to Insecurity: Employment Dynamics and Its Sociodemographic Differentiation”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: Popular Assessments of Earnings in Various Occupations: Trends in Consensus and Images of Justice

13 listopada dr Zbigniew Karpiński przedstawił referat pt. „Popular Assessments of Earnings in Various Occupations: Trends in Consensus and Images of Justice.” Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Wystąpienia 2003-2008

Lista wystąpień konferencyjnych związanych z badaniem POLPAN – lata 2003-2008: Bojanowski, Michał. Income Mobility: A Decompositional Approach. Paper presented at the Conference The Role of Survey Research in Studying Social Change in Eastern Europe. Warsaw, December 15-16, 2003 Bojanowski, Michał. Income Changes, 1988-2003. Paper presented at the Conference Radical Social Change in East Central Europe: ...

Seminarium POLPAN: The Effects of International Exposure on Individual Success

23 października dr Irina Tomescu-Dubrow przedstawiła referat pt. „The Effects of International Exposure on Individual Success”. Abstrakt w jęz. angielskim dostępny jest tutaj.        

Seminarium POLPAN: The Dynamics of Overeducation on the Polish Labor Market

16 października dr Anna Kiersztyn przedstawiła referat pt. „The Dynamics of Overeducation on the Polish Labor Market”. Abstrakt i prezentacja w jęz. angielskim dostępne są tutaj.        

Warsztaty POLPAN 2012

Warsztaty pt. Polski Survey Panelowy POLPAN 1988-2008 i 2013, zorganizowane w dniach 7-9 października 2012 r. w Pałacu PAN w Jabłonnie k. Warszawy, były pierwszym z serii spotkań roboczych poświęconych przygotowaniom do realizacji szóstej fali Polskiego Badania Panelowego POLPAN w 2013 r. Warsztaty finansowane były przez Narodowe Centrum Nauki (w ramach grantu MAESTRO, 2011/02/A/HS6/00238). Tutaj znaleźć ...