Page 1 of 13
1 2 3 13

Stypendium w POLPAN-ie!

Do zespołu kierowanego przez Irinę Tomescu-Dubrow i Kazimierza M. Słomczyńskiego, realizującego w IFiS PAN projekt “Structures and Futures: Polish Panel Study POLPAN 1988-2023” (streszczenie popularnonaukowe), poszukujemy asystentki badawczej / asystenta badawczego –...
Page 1 of 13
1 2 3 13