Podczas XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego (Wrocław, 11-14 września 2019 r.) zespół badania POLPAN zorganizował warsztat zatytułowany „Polskie Badanie Palenowe POLPAN 1988-2018”. Celem warsztatu było przedstawienie badania POLPAN nowym użytkownikom, omówienie i promocja nowego zbioru danych będącego efektem ostatniej, 7. fali badania, oraz przedyskutowanie kwestii zgłoszonych przez uczestników. W warsztacie wzięło udział 20 osób.