Rozpoczęliśmy realizację badania zatytułowanego “Co Polacy myślą o państwie, społeczeństwie i o sobie”. Badanie prowadzone jest w ramach projektu “Struktura i Ruchliwość Społeczna: Polskie Badanie Panelowe – POLPAN”. Badanie realizujemy za pomocą ankiet pocztowych. Przeprowadzeniem badania w terenie zajmuje się Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN.