Fala 2008

 

Faza terenowa realizacji badania:
kwiecień – czerwiec 2008 (część 1, główna)
listopad – grudzień 2008 (część 2, uzupełniająca)
Instytucja realizująca badanie w terenie: Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dobór próby:

  1. panelowa próba ludności w wieku 26-86 lat, tj. urodzonych w latach 1922-1982, uczestników badania POLPAN 2003, oraz
  2. losowa próba ludności w wieku 21-25, tj. urodzonych w latach 1983-1987, losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności).
Ogólna liczba zrealizowanych wywiadów:  1 805
Metoda zbierania danych: Wywiad kwestionariuszowy typu face-to-face (PAPI)