Zespół badawczy realizujący międzynarodowy projekt „Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej (CNB-Young)” kierowany przez dr hab. Annę Kiersztyn i dra hab. Zbigniewa Sawińskiego poszukuje dwojga doktorantów/ek-stypendystów/ek do porównawczej analizy prekaryzacji zatrudnienia młodych dorosłych z perspektywy karier życiowych (z wykorzystaniem danych z 4 badań panelowych, w tym projektu POLPAN). Gorąco zachęcamy do aplikowania, a także przekazywania informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym!
Szczegóły można znaleźć tutaj: http://www.ifispan.pl/instytut-filozofii-i-socjologii…/ oraz na stronie internetowej projektu (crossnationalbiographies.edu.pl).