Ukazała się właśnie książka Dynamic of Class and Stratification in Poland (CEU Press), napisana przez zespół autorów z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: Irinę Tomescu-Dubrow, Kazimierza M. Slomczyńskiego, Henryka Domańskiego, Joshuę Kjerulf Dubrowa, Zbigniewa Sawińskiego i Dariusza Przybysza. Książka zawiera kompleksowe studium zmian w zakresie podziałów klasowych i nierówności w Polsce, od okresu socjalizmu do współczesności. Autorzy argumentują, że nawet podczas ekstremalnych przemian społecznych kluczowe cechy życia społecznego mają długotrwałe, stratyfikujące skutki.

Znaczna część analiz przedstawionych w książce oparta jest na danych badania POLPAN.