W dniach 11-12 czerwca na Uniwersytecie Oxfordzkim odbyła się konferencja dla doktorantów i młodych doktorów „Post-1945 Poland: Modernities, Transformations and Evolving Identities” organizowana przez Programme on Modern Poland. Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN przygotował panel „Transformacje i Zmiany Społeczne” w skład którego weszły trzy referaty. Na wynikach badania POLPAN oparte były dwa referaty:
• Anna Baczko-Dombi „Studies on the Dynamics of Changes in the Polish Society through the Past 25 Years on the Example of Polish Panel Survey POLPAN 1988–2013.”
• Ilona Wysmułek „Corruption during Transformations of Polish Society: Survey Data Analysis of Perceived Changes and their Determinants.”

Trzeci referat wygłosiła mgr Anna Gromada. Nosił on tytuł „What does the Current Demographic Crisis Tell Us about Post-communist Poland? Transformations of the Social, the Economic and the Intimate.”