Historia POLPAN-u

POLPAN jest badaniem panelowym – powtarzanym co 5 lat wśród tych samych respondentów, z dołączanymi nowymi grupami osób młodych. Od początku badanie realizowane jest przez pracowników i współpracowników Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Pierwsze badanie, które stało się początkiem POLPAN-u, zrealizowano pod koniec 1987 i na początku 1988 roku. Nosiło ono nazwę „Struktura Społeczna II” i zostało zrealizowane w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 09.07. Nie myślano wtedy o powtarzaniu badania, ta idea narodziła się dopiero w związku ze zmianą systemu po 1989 roku. Pomyślano wtedy, że warto sprawdzić, jak zmiany polityczne i gospodarcze wpłynęły na kształt i dynamikę struktury społecznej. Kolejne etapy badania realizowano w latach 1993, 1998, 2003, 2008, 2013.

Poniżej można znaleźć zapisy wywiadów, przeprowadzonych w latach 2013-2015 z osobami zaangażowanymi w badanie od samego początku jego istnienia. Osoby te uczestniczą w badaniu w różnych rolach: badaczy, respondentów, ankieterów.

Wywiady z badaczami stały się podstawą następującej publikacji:

Życzyńska-Ciołek, Danuta. 2017. „Rozwinięcie programu badawczego w opowieściach badaczy”. W: W. Wesołowski, K. Janicka, K. M. Słomczyński (red.), Strukturalizacja społeczeństwa polskiego: ewolucja paradygmatu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN (s. 247–269).