W dniach 12 czerwca – 14 lipca 2017 r. w IFiS PAN będą trwały zajęcia dziesiątej edycji Szkoły Letniej – OSU Summer School in Social Sciences: “Central and Eastern Europe in Comparative Perspective: Assessing Social and Political Change”, organizowanej w ramach Cross-national Studies: Interdisciplinary Research and Training Program (CONSIRT). Tak jak poprzednio, w 2017 roku Szkoła będzie prowadzona wespół z Uniwersytetem Warszawskim. Zajęcia przeznaczone są dla studentów studiów typu licencjackiego, magisterskich i doktoranckich (z OSU, ze Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN i UW). Program Szkoły skoncentrowany jest na analizie zagadnień związanych ze społecznymi i politycznymi zmianami, które zaszły w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich 30 latach. Zajęcia obejmują intensywny kurs metod statystycznych z wykorzystaniem programu STATA oraz danych z Polskiego Badania Panelowego POLPAN. Równolegle prowadzone będą wykłady na temat historii i przemian społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej i historii regionu. Studenci Szkoły zwiedzą także Warszawę, Kraków i Łódź.

Czytaj więcej