Ukazała się nowa seria raportów badawczych, prezentujących wyniki badania POLPAN. Szczegóły tutaj.