Boruc, Weronika. 2019. Experimental Study of Different Formulations and Order of Questions Concerning Propensity to Invest. Presented at the 8th Conference of the European Survey Research Association, Zagreb, Croatia, July 15–19.

Janicka, Krystyna. 2019. Segregacja zawodowa ze względu na płeć w kontekście przekształceń rynku pracy. Referat przedstawiony na 17 Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Wrocław, 11–14 września.

Kiersztyn, Anna. 2019. Comparing Life-course Data from Multiple National Panel Surveys: Challenges of Ex-post Harmonization. Presented at the 2019 International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation Program (CSDI), Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, March 18–20.

Kiersztyn, Anna. 2019. The Dynamics of Youth Employment Precarity: Drivers, Trajectories, and Life-course Outcomes. Presented at the 14th ESA Conference: Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, UK, August 20–23.

Kiersztyn, Anna. 2019. Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: determinanty i konsekwencje prekaryjnych karier zawodowych. Referat przedstawiony na 17 Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Wrocław, 11–14 września.

Kiersztyn, Anna. 2019. A Dynamic View of Youth Employment Precarity: Labour Market Trajectories and Conditional Effects. Presented at the Society for Longitudinal and Life Course Studies (SLLS) Life Courses in Comparable Perspective: Similarities and Differences of Predictors and Outcomes Between Countries, Times and Populations, Potsdam, Germany, 25–27 September.

Kiersztyn, Anna. 2019. Job Insecurity among Polish Young Adults: A Life-course Perspective. Invited lecture at the ECSR Network Workshop: Labor Market Insecurity and Health of Family Members, Bamberg, Germany, November 13–15.

Kopycka, Katarzyna. 2019. Educational Expansion in a Post-socialist State. Occupational Status Returns to Education at Labor Market Entry and Early Occupational Mobility in Poland after 1989. Presented at 27th Annual Workshop Transitions in Youth (TIY), Maastricht, the Netherlands, October 2–5.

Kotnarowski, Michał. 2019. Polscy wyborcy – chwiejni czy stabilni. Referat przedstawiony podczas konferencji Państwo Polskie po Trzydziestu Latach – Ewolucja Ustroju, Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa, 24–25 czerwca.

Kotnarowski, Michał. 2019. Hordy czy elektoraty – nowe spojrzenie na chwiejność zachowań wyborczych Polaków po 1989 roku. Referat przedstawiony podczas konferencji 30 Lat Procesu Transformacji Systemowej w Polsce, UMCS, Nałęczów, 12–13 grudnia.

Sawiński, Zbigniew. 2019. Constructing Occupational Careers Using Panel Survey Data: Harmonization of Multiple Concurrent Jobs through Time. Presented at the 2019 International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation Program (CSDI), Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, March 18–20.

Sawiński, Zbigniew. 2019. Błędy w pomiarze zawodu: ich specyfika i konsekwencje. Referat przedstawiony na 17 Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym, Wrocław, 11–14 września.

Życzyńska-Ciołek, Danuta and Weronika Boruc. 2019. Pre-testing of the Questionnaire in the Context of Panel Study: Analysis of Polish Panel Survey POLPAN Pre-test Results. Presented at the 8th Conference of the European Survey Research Association, Zagreb, Croatia, July 15–19.

Organizacja sesji na konferencji międzynarodowej

Harmonizing Panel Survey Data for Multi-cultural Research. Session chairs: Irina Tomescu-Dubrow and Ilona Wysmułek. Session at the CSDI: Comparative Survey Design and Implementation Workshop. Warsaw, Poland, March 18–20, 2019.