Informacja o projekcie

Projekt badawczy

„Doświadczenia na rynku pracy a ryzyko bezrobocia i szanse powrotu do pracy w latach 1988-2008: Integracja analizy ilościowej i jakościowej” (NONWORK)

Badania w tym projekcie zostały zrealizowane w ramach grantu otrzymanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr projektu NN116135339, nr umowy 1353/B/H03/2010/39), następnie administrowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik Projektu: dr Irina Tomescu Dubrow. Najważniejsi wykonawcy: Krystyna Janicka, Małgorzata Mikucka, Anna Kiersztyn i Kazimierz M. Słomczyński.

Celami projektu były: (1) prawidłowe oszacowanie, dla różnych grup społecznych, prawdopodobieństw  popadania w bezrobocie oraz  „wychodzenia” z bezrobocia, a także (2) identyfikacja czynników, które sprzyjają znalezieniu i utrzymaniu pracy po okresie bezrobocia. Na drodze analizy subiektywnych definicji sytuacji życiowych, w jakich znajdują się ludzie w różnych fazach kariery zawodowej, starano się doprowadzić do interpretacji mechanizmów, które zawierają czynniki wpływające na bezrobocie i znajdywanie zatrudnienia.

Badanie zostało zrealizowane przez Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Przed badaniami odbyło się intensywne szkolenie instruktorów terenowych. Instruktorzy ci prowadzili następnie szkolenia ankieterów. Wywiady zostały przeprowadzone w styczniu, lutym i marcu 2012 roku. Ogólnie 32 ankieterzy przeprowadzili 152 wywiady (113 z osobami, które doświadczyły bezrobocia, i 39 z osobami, których głównym zajęciem w przeszłości było zajmowanie się domem).

Dodatkowo skupiono się na grupie 53 osób, które w 2008 r. przebywały za granicą. Dla tych przypadków starano się ustalić, co te osoby robiły przed wyjazdem i – o ile to możliwe – co robią w chwili badania. Dyspozycje do zbierania informacji na ten temat stanowiły osobne narzędzie badawcze. Informacje zebrano tylko o 17 osobach.

PROJEKT NONWORK – Wniosek o grant (PDF)