Kazimierz M. Słomczyński z zespołem, POLPAN 1988-2013. Podstawowe informacje o Polskim Badaniu Panelowym, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.

Kazimierz M. Słomczyński z zespołem, POLPAN 1988-2013. Podstawowe informacje o Polskim Badaniu Panelowym, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.

Kazimierz M. Słomczyński z zespołem, POLPAN 1988-2013. Podstawowe informacje o Polskim Badaniu Panelowym, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.