Pierwsze seminarium POLPAN w bieżącym roku odbędzie się 23 stycznia (wtorek) o 14:30 w IFiS PAN (Nowy Świat 72, Warszawa), sala 154. Dr Marcin Wroński przedstawi referat pt. „Intergenerational Educational Mobility in Poland in the Long Run: Education as a Positional Good”, oparty o dane POLPAN. Niektóre analizy, o których będzie mowa, zostały opublikowane w Eastern European Economics (2023), DOI: 10.1080/00128775.2023.2191857

Dr Marcin Wroński jest adiunktem w Kolegium Gospodarki Światowej  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz współpracownikiem (fellow) World Inequality Database, Global Labor Organization i CERGE-EI Foundation.