W dniach 7-9 lutego 2023 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN odbyły się warsztaty (Workshop): „Polish Panel Survey: Planning the 2023-2025 Edition”. Warsztaty te (w języku angielskim), obejmujące 15 osób, dotyczyły wszystkich ważniejszych elementów rozpoczęcia planowanych badań: doboru próby, wstępnej koncepcji kwestionariusza oraz pilotażu.

Organizatorzy: Joshua Dubrow, Irina Tomescu-Dubrow i Kazimierz M. Słomczyński.
Warsztaty zostały organizowane w ramach projektu „Structures i Futures: Polish Panel Survey, 1988-2023” (NCN Polska, grant nr 2022/45/B/HS6/04090).