Warsztaty pt. Polski Survey Panelowy POLPAN 1988-2008 i 2013, zorganizowane w dniach 7-9 października 2012 r. w Pałacu PAN w Jabłonnie k. Warszawy, były pierwszym z serii spotkań roboczych poświęconych przygotowaniom do realizacji szóstej fali Polskiego Badania Panelowego POLPAN w 2013 r.

Warsztaty finansowane były przez Narodowe Centrum Nauki (w ramach grantu MAESTRO, 2011/02/A/HS6/00238).

Tutaj znaleźć można program oraz podsumowanie warsztatów (PDF).