Członkinie Zespołu POLPAN Anna Baczko-Dombi i Ilona Wysmułek przygotowały komentarz do raportu z badania zatytułowanego „Realizujemy czy snujemy”, zrealizowanego dla ING Banku Śląskiego S.A. przez TNS. Badanie dotyczyło postaw Polaków wobec planowania i realizacji (bądź odkładania) zamierzeń, także w kontekście finansowym. W komentarzu odniesiono wyniki tego badania do wybranych rezultatów projektu POLPAN. Raport wraz z komentarzem został udostępniony przez Bank dziennikarzom.