Finansowanie

Instytucje finansujące badanie POLPAN

Obecnie (7 fala badania, zaplanowana na 2018 rok): Narodowe Centrum Nauki, grant  „Wielowymiarowe biografie i struktura społeczna: Polska 1988-2018” (UMO-2017/25/B/HS6/02697).

W przeszłości:

Opracowania materiałów POLPAN były również wspomagane przez Cross-National Studies: Research and Training Program (CONSIRT) – program Uniwersytetu Stanu Ohio i Polskiej Akademii Nauk.