Projekt NONWORK

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat projektu “Doświadczenia na rynku pracy a ryzyko bezrobocia i szanse powrotu do pracy w latach 1988-2008” – zwanego w skrócie NONWORK – zrealizowanego w latach 2010-2013. W badaniu wzięła udział podgrupa wybranych respondentów, uczestniczących w Polskim Badaniu Panelowym POLPAN.

Strona zawiera: