Raporty 2014–2015

Kazimierz M. Słomczyński z zespołem, POLPAN 1988-2013. Podstawowe informacje o Polskim Badaniu Panelowym, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.

Kazimierz M. Słomczyński z zespołem, POLPAN 1988-2013. Podstawowe informacje o Polskim Badaniu Panelowym, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014. (PDF do pobrania)

 

 

 

Opracowania wybranych wyników Polskiego Badania Panelowego POLPAN 1988-2013:

RAPORTY 2015:

POLPAN_Okladka_Unia

Katarzyna Andrejuk, Postawy wobec Unii Europejskiej. Od czego zależy, czy ją lubimy?, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

POLPAN_Okladka_Niepewne uczestnictwo

Anna Kiersztyn, Niepewne uczestnictwo – młodzi na polskim rynku pracy w latach 2008–2013, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

POLPAN_Okladka_Zaufanie

Marta Kołczyńska, Zaufanie do instytucji państwowych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

POLPAN_Okladka_Jak sie starzejemy

Małgorzata Mikucka, Jak się starzejemy? Zdrowie Polaków po sześćdziesiątym roku życia, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

POLPAN_Okladka_Puszysci

Małgorzata Mikucka, „Puszyści” na drabinie społecznej i u lekarza – nadwaga i otyłość w Polsce, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

POLPAN_Okladka_Jezyki

Ilona Wysmułek, Olena Oleksiyenko, Strukturalne zróżnicowanie znajomości języków obcych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

POLPAN_Okladka_Ubostwo

Danuta Życzyńska-Ciołek, Ubóstwo. Subiektywne postrzeganie sytuacji materialnej i wskaźniki obiektywne – zmiany w czasie, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

RAPORTY 2014:

Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka, Irina Tomescu-Dubrow, O związkach struktury klasowej ze stratyfikacją społeczną, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

Anna Baczko-Dombi, Ilona Wysmułek, Czynniki sukcesu. Ciężka praca i talent czy pochodzenie i szczęście?, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

Anna Kiersztyn, Niepewność zatrudnienia. Kto jej doświadcza? Czy to stan chwilowy?, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

Kinga Wysieńska, Determinanty i dynamika postaw wobec nierówności i państwa opiekuńczego, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

Katarzyna Andrejuk, Postrzeganie konfliktów społecznych. Co się zmieniało i dlaczego?, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

Danuta Życzyńska-Ciołek (red.), Publikacje związane z badaniem POLPAN, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014. (PDF do pobrania)

 

 

 

 

Redakcja i korekta tekstu raportów: Marcin Grabski – Pracownia Usług Edytorskich Mesem
Łamanie i przygotowanie do druku: Iza Bartnik – Drukarnia w Oficynie
Dziękujemy!