Ostatnio na blogu Instytutu Alberta Shankera (Waszyngton) ukazały się dwa artykuły napisane w oparciu o dane POLPAN. Ich autorami są dr Kinga Wysienska-Di Carlo (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk) i dr Matthew Di Carlo (Albert Shanker Institute).

Linki do artykułów:
Attitudes Toward Education And Hard Work In Post-Communist Poland
Do Attitudes Toward Taxation Change When Economic Situations Change?: Evidence from Poland