Profesor Kazimierz M. Słomczyński, kierownik Polskiego Badania Panelowego POLPAN, został członkiem Academia Europaea (znanej również jako Academy of Europe, AE) – organizacji wybitnych uczonych, zrzeszającej przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych. Celem Academia Europaea jest promowanie badań interdyscyplinarnych i doradzanie rządom i organizacjom międzynarodowym w kwestiach naukowych.