W dniach 13-17 lipca 2015 roku w Reykjaviku odbyła się Conference of the European Survey Research Association (ESRA) (szósta edycja). Członkowie zespołu, realizującego badanie POLPAN, przedstawili dwa referaty oparte na eksperymentach metodologicznych związanych z tym badaniem:

  • Response scales: Effects of scale length and direction on reported political attitudes – mgr Marta Kołczyńska,
  • Is variation in perceptions of inequality and redistribution actual or artifactual? Effects of wording, order, and number of items – dr Kinga Wysieńska-Di Carlo, dr Zbigniew Karpiński.

Oprócz referatów związanych z badaniem POLPAN członkowie Zespołu Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN przedstawili także trzy wystąpienia związane z innym realizowanym z zespole projektem (projekt „Wartości demokratyczne a zachowania protestacyjne: harmonizacja danych, porównywalność pomiaru i modelowanie wielopoziomowe w perspektywie międzykrajowej”, grant NCN 2012/06/M/HS6/00322):

  • Harmonizing Large International Projects on Public Opinion: Challenges in Preparing Data for Quantitative Analysis – mgr Olena Oleksiyenko, prof. Kazimierz M. Słomczyński, dr Irina Tomescu-Dubrow,
  • Processing Errors in the Cross-national Surveys – mgr Ilona Wysmulek, mgr Olena Oleksiyenko,
  • Unexpectedly High Number of Duplicates in Survey Data – Przemysław Powałko.